Nr 1, Nr 2/2014

Okładka Nr 1/2014Nr 1/2014

Lucyna Szaniawska e-mail: lucyna-szaniawska@wp.pl Zobacz⇒ 2014-23-1-007-026
Biblioteka Narodowa, Warszawa [National Library of Poland]
Mapy i atlasy Joachima Lelewela towarzyszące jego dziełom historycznym ze szczegółowym opisem opublikowanych do 1830 roku
Maps and atlases of Joachim Lelewel accompanying his historical works with detailed description of those published before the year 1830.
HISTORY OF CARTOGRAPHY ∎ MAPS AND ATLASES OF JOACHIM LELEWEL

Marek Rutkowski e-mail: rutmarek@gmail.com Zobacz⇒ 2014-23-1-027-050
Politechnika Białostocka, Białystok [Białystok University of Technology]
Zasady organizacji wystaw przemysłowo-artystycznych w Królestwie Polskim epoki paskiewiczowskiej
Granting of “patents of freedom” and bringing industrial machine models to the Kingdom of Poland in the early Paskievich era.
GRANTING OF “PATENTS OF FREEDOM” ∎ HISTORY OF INDUSTRYKINGDOM OF POLAND

Paulina Katarzyna Kadłubek e-mail: paula_88@vp.pl, Jacek Drobnik e-mail: drobnik@onet.pl Zobacz⇒ 2014-23-1-051-068
Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice [Medical University of Silesia]
Cechy morfologiczne i anatomiczne wybranych gatunków kokoryczek Polygonatum Mill. jako próba wyjaśnienia historycznego wyjaśnienia nazwy tych roślin leczniczych – sigillum Salomonis
Morphological and anatomical features of chosen species of Solomon’s seal Polygonatum Mill. as an attempt to historically explain the name of these medicinal herbs – sigillum Salomonis.
HISTORY OF BOTANY ∎ MEDICINAL HERBS ∎ MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL FEATURES OF SOLOMON’S SEAL

Maciej Jasiński e-mail: mjasinski@ihnpan.waw.pl Zobacz⇒ 2014-23-1-069-122
Instytut Historii Nauk PAN, Warszawa [Institute for the History of Science PAS]
Krytyka perypatetyckich poglądów kosmologicznych w Selenografii Jana Heweliusza
Criticism of peripatetic cosmological views in Selenographia by Johannes Hevelius.
HEVELIUS JOHANNES ∎ HISTORY OF PHILOSOPHY ∎ PERIPATETIC COSMOLOGICAL VIEWS ∎ SELENOGRAPHIA

Krzysztof Dąbrowski e-mail: krzysztof.dabrowski@aon.at Zobacz⇒ 2014-23-1-123-162
Wiedeń
Telektroskop Szczepanika
Szczepanik’s telectroscope.
HISTORY OF TECHNOLOGY ∎ PIONEERS OF TELEVISION ∎ SZCZEPANIK JAN ∎ TELECTROSCOPE

Roman Duda e-mail: romanduda@poczta.onet.pl Zobacz⇒ 2014-23-1-163-178
Wrocław
Pierwsze wykłady uniwersyteckie teorii mnogości na ziemiach polskich
First lectures in set theory at Polish universities.
HISTORY OF MATHEMATICS ∎ SET THEORY AT POLISH UNIVERSITIES ∎ SIERPIŃSKI WACŁAW ∎ ZAREMBA STANISŁAW

Konrad Rudnicki  Zobacz⇒ 2014-23-1-179-182
Kraków
O Wacławie Sierpińskim
On Wacław Sierpiński.
HISTORY OF MATHEMATICSSIERPIŃSKI WACŁAW

Przemysław Sadłowski e-mail: przemyslawsadlowski@gmail.com, Jerzy Hickiewicz (współudział) e-mail: j.hickiewicz@po.opole.pl Zobacz⇒ 2014-23-1-183-194
Politechnika Opolska, Opole [Opole University of Technology]
Mieczysław Pożaryski (1875-1945), pierwszy prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Mieczysław Pożaryski (1875-1945), the first President of the Association of Polish Electrical Engineers.
ASSOCIATION OF POLISH ELECTRICAL ENGINEERSHISTORY OF TECHNOLOGY ∎ POŻARYSKI MIECZYSŁAW

NOVA LITTERARIA

Roman Mierzecki e-mail: mierzrom@wp.pl
Warszawa
Recenzja: Jakub Barner, Chemia Filozoficzna [Chymia Philosophica].

Piotr Daszkiewicz e-mail: piotrdas@mnhn.fr
Muséum national d’Histoire naturelle, Paryż
Recenzja: Jean-Marca Drouina spojrzenie na związki filozofii z botaniką.

Okładka Nr 2/2014Nr 2/2014

Jakub Linetty e-mail: kubalinetty@gmail.com Zobacz⇒ 2014-23-2-007-053
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii, Poznań
[Adam Mickiewicz University in Poznań, Institute of History]

Badania archeologiczne i historyczne księdza Ignacego Polkowskiego (1833-1888) w Wielkopolsce
Archaeological and historical researches by Father Ignacy Polkowski (1833-1888) in Wielkopolska.
HISTORY OF ARCHAEOLOGY ∎ POLKOWSKI IGNACY

Monika Pyzio e-mail: monikapyzio@wp.pl Zobacz⇒ 2014-23-2-055-149
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
[Nicolaus Copernicus University, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz]

Środki odurzające w aptece na ziemiach polskich w XX wieku na przykładzie opioidów i kannabinoidów
Narcotic drugs in pharmacy in the 20th century with regard to opioids and cannabinoids.
CANNABINOIDS ∎ HISTORY OF PHARMACY ∎ NARCOTIC DRUGS IN PHARMACY ∎ OPIOIDS

Jerzy Supady e-mail: jerzysupady@wp.pl Zobacz⇒ 2014-23-2-151-158
Akademia Polonijna w Częstochowie, Częstochowa-Łódź [Polonia University in Częstochowa]
Państwowa Szkoła Higieny i Instytut Higieny psychicznej w okresie międzywojennym
The State School of Hygiene and the Institute of Mental Hygiene during interwar period.
HISTORY OF MEDICINE ∎ INSTITUTE OF MENTAL HYGIENE IN WARSAW ∎ NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE IN WARSAW ∎ STATE SCHOOL OF HYGIENE IN WARSAW

Ewelina Horoszko Zobacz⇒ 2014-23-2-159-166
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Kraków [Jagiellonian University in Kraków, Medical College, Faculty of Pharmacy]
Wino i zdrowie w medycznym traktacie Dioskoridesa
Wine and health in Dioscorides’ medical treatise.
DE MATERIA MEDICA ∎ DIOSCORIDES ∎ HISTORY OF MEDICINE ∎ MEDICINAL PRODUCTS ∎ MEDICINAL WINES

Roman Mierzecki e-mail: mierzrom@wp.pl
Lwów, Warszawa
Moje wspomnienia
My memories
(Brak streszczenia)

Przemysław Sadłowski e-mail: przemyslawsadlowski@gmail.com, Jerzy Hickiewicz (współudział) e-mail: j.hickiewicz@po.opole.pl Zobacz⇒ 2014-23-2-209-223
Politechnika Opolska, Opole [Opole University of Technology]
Stanisław Odrowąż-Wysocki (1876-1931)
Stanisław Odrowąż-Wysocki (1876-1931).
ASSOCIATION OF POLISH ELECTRICAL ENGINEERS ∎ ELECTRICAL EQUIPMENT UNIT ∎ HISTORY OF TECHNOLOGY ∎ ODROWĄŻ-WYSOCKI STANISŁAW ∎ POLISH ELECTRO-TECHNOLOGY COMMITTEE ∎ WARSAW TECHNICAL UNIVERSITY

NOVA LITTERARIA

Maciej Jasiński e-mail: mjasinski@ihnpan.waw.pl
Instytut Historii Nauk PAN, Warszawa-Kraków [Institute for the History of Science PAS]
Nowa biografia Jana Heweliusza

Halina Lichocka e-mail: halinalichocka@wp.pl
Instytut Historii Nauk PAN, Warszawa-Kraków [Institute for the History of Science PAS]
Jacek Rodzeń: Na tropie widma. Geneza i ewolucja spektroskopu optycznego w latach 1810-1860

Krzysztof Maślanka e-mail: krzysiekm@poczta.pl
Instytut Historii Nauk PAN, Warszawa-Kraków [Institute for the History of Science PAS]
Kilka refleksji po lekturze książki Jeden z możliwych światów