Nr 1–2/2012

Okładka Nr 1-2/2012Nr 1–2/2012

Jarosław Kurkowski  Zobacz⇒ 2012-21-1-2-051-121
Instytut Historii Nauki PAN (Warszawa) [Institute for the History of Science PAS]
Europejskie edytorstwo źródeł historycznych w XVII-XVIII w. : próba wstępnej charakterystyki zjawiska
Publishing of historical sources in the 17th-18th centuries Europe. An initial attempt at the description of the phenomenon.
HISTORY OF HISTORIOGRAPHY ∎ PUBLISHING OF HISTORICAL SOURCES

Adrianna Szczerba  Zobacz⇒ 2012-21-1-2-123-139
Instytut Archeologii UŁ, Łódź [Archaeology Institute, University of Lodz]
Prawnoadministracyjna ochrona zabytków archeologicznych w Królestwie Polskim
Legal and administrational protection of archaeological sites in the Kingdom of Poland.
HISTORY OF ARCHAEOLOGY ∎ HISTORY OF POLISH ARCHAEOLOGY ∎ KINGDOM OF POLANDPROTECTION OF ARCHAEOLOGICAL SITES & FINDINGS

Roman Darowski  Zobacz⇒ 2012-21-1-2-141-152
Wydział Filozoficzny Akademii Ignatianum, Kraków [Jesuit University Ignatianum, Faculty of Philosophy]
Akademia Ignatianum w Krakowie
Ignatianum Academy in Cracow.
CATHOLIC CHURCH IN POLAND ∎ HIGHER EDUCATION IN CRACOW ∎ HISTORY OF HIGHER EDUCATION ∎ JESUIT EDUCATIONAL SYSTEM ∎ JESUITS IN POLAND

Lucyna Szaniawska  Zobacz⇒ 2012-21-1-2-153-172
Biblioteka Narodowa, Warszawa [National Library of Poland]
Portolany w renesansowych atlasach żeglarskich Angela Freducciego z 1554 i Antonia Milla z 1583 roku
Comparing the geographical space display in portolan charts of Angelo Freducci (1554) and Antonio Millo (1583).
FREDUCCI ANGELO ∎ HISTORY OF CARTOGRAPHY ∎ MILLO ANTONIO ∎ PORTOLAN CHARTS

Andrzej J. Wójcik  Zobacz⇒ 2012-21-1-2-173-202
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa [Institute for the History of Science PAS]
Ewolucja europejskiej kartografii geologicznej do początku XX w.
The evolution of the European geological cartography until the beginning of the 20th century.
EUROPEAN GEOLOGICAL CARTOGRAPHY ∎ HISTORY OF GEOLOGICAL CARTOGRAPHY

Roman Edmund Sioda  Zobacz⇒ 2012-21-1-2-203-226
Warszawa
„Odkrycie” vestium/rutenu
The discovery of Vestium/Ruten.
HISTORY OF CHEMISTRY ∎ RUTHENIUM ELEMENT ∎ ŚNIADECKI JAN ∎ ŚNIADECKI JĘDRZEJVESTIUM NEW METAL

Roman Duda  Zobacz⇒ 2012-21-1-2-227-251
Wrocław
Matematycy polscy i polskiego pochodzenia w Europie Zachodniej i obu Amerykach : ludzie i losy
Mathematicians of Polish origin in Western Europe and two Americas – people and their lives.
HISTORY OF MATHEMATICS ∎ MATHEMATICIAN-EMIGRANTS FROM POLAND ∎ MATHEMATICIANS OF POLISH ORIGIN

Sławomir Łotysz  Zobacz⇒ 2012-21-1-2-253-267
Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra [Institute of Construction, University of Zielona Góra]
Erazm Jerzmanowski : gazowy baron i jego rola w amerykańskim przemyśle gazowniczym
Erazm Jerzmanowski. Gas baron and his role in the American gas industry.
HISTORY OF ENTREPRENEURSHIP ∎ HISTORY OF INDUSTRYHISTORY OF INVENTION ∎ POLISH COMMUNITY ABROAD ∎ WATER GAS

Sylwia Płusa Zobacz⇒ 2012-21-1-2-269-324
Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa UMK, Toruń [History of Medicine and Nursing Department, Nicolaus Copernicus University]
Historia pomyłek przemysłu farmaceutycznego na przykładzie kuracji talidomidem w latach 1957-1961
The history of mistakes of the pharmaceutical industry following the example of the Thalidomide treatment in the years 1957-1961.
HISTORY OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY ∎ HISTORY OF PHARMACY ∎ THALIDOMIDE

Jerzy J. Supady  Zobacz⇒ 2012-21-1-2-325-332
Akademia Polonijna w Częstochowie, Częstochowa [Polonia University in Częstochowa]
Powstanie i działalność organizacji do walki z rakiem w Polsce : do 1939 r.
The origins and activity of the organisations to fight cancer in Poland (until 1939).
HISTORY OF MEDICINE ∎ HISTORY OF POLISH ONCOLOGY ∎ POLISH ANTI-CANCER ORGANIZATIONS

Agnieszka Patrycja Szukała  Zobacz⇒ 2012-21-1-2-333-338
Zakład Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź [Department of History of Medicine and Pharmacy, Medical University of Lodz]
Prof. Włodzimierz Fijałkowski (1917-2003), twórca polskiej szkoły rodzenia
Prof. Włodzimierz Fijałkowski (1917-2003), creator of the Polish school of childbirth.
FIJAŁKOWSKI WŁODZIMIERZ ∎ HISTORY OF MEDICINE ∎ POLISH SCHOOL OF CHILDBIRTH

Dariusz Jarosz  Zobacz⇒ 2012-21-1-2-339-352
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, Warszawa [Institute of Information Science and Bibliology Studies, University of Warsaw]
Maria Pasztor
Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Warszawa [Institute of International Relations, University of Warsaw]
„Odwilż” w polsko-włoskich stosunkach kulturalnych i naukowych w latach 1955-1958
A “thaw” in Polish-Italian cultural and scientific relations in the years 1955-1958.
HISTORY OF SCIENCE ∎ POLISH ACADEMY OF SCIENCES STATION IN ROME ∎ POLISH-ITALIAN CULTURAL AND SCIENTIFIC RELATIONS

Jarosław Jastrzębski  Zobacz⇒ 2012-21-1-2-353-365
Krakowskie Towarzystwo Naukowe, Kraków [Science Society in Cracow]
Funkcja profesora tytularnego w państwowych szkołach akademickich II Rzeczypospolitej
The function of titular professor in state academic schools of the 2nd Polish Republic.
HISTORY OF HIGHER EDUCATION ∎ HISTORY OF STATE ACADEMIC SCHOOLS IN POLAND ∎ TITULAR PROFESSOR FUNCTION IN 2ND POLISH REPUBLIC

Zbigniew Tucholski  Zobacz⇒ 2012-21-1-2-367-381
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa [Institute for the History of Science PAS]
Inżynier Zdzisław Wojciechowski : zasłużony organizator służby zasobów PKP
Engineer Zdzisław Wojciechowski – A Veteran Organizer of the Stores Department of PKP (Polish State Railway).
HISTORY OF POLISH STATE RAILWAY ∎ HISTORY OF TECHNOLOGY