Nr 1, Nr 2/2011

Okładka Nr 1/2011Nr 1/2011

Roman Mierzecki  Zobacz⇒ 2011-20-1-007-018
Uniwersytet Warszawski, Warszawa [University of Warsaw]
Pierwszy komunikat o odkryciu polonu zredagowany i własnoręcznie napisany przez Marię Skłodowską-Curie
The first statement about discovery of Polonium formulated and written in Maria Skłodowska-Curie’s own hand.
HISTORY OF CHEMISTRYHISTORY OF SCIENCE ∎ POLONIUM DISCOVERY ∎ SKŁODOWSKA-CURIE MARIA

Michalina Dąbkowska  Zobacz⇒ 2011-20-1-019-236
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin [Maria Curie Skłodowska University in Lublin]
Chemicy sami o sobie w 1957 roku
The chemists about themselves in 1957.
HISTORY OF CHEMISTRYHISTORY OF SCIENCE

Joanna Łapa  Zobacz⇒ 2011-20-1-237-361
Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk [Medical University of Gdańsk]
Udział kadry wielkopolskiej w tworzeniu Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku
Share of representatives of Wielkopolska in establishing Faculty of Pharmaceutics at Medical Academy in Gdańsk.
HISTORY OF MEDICAL EDUCATION ∎ HISTORY OF HIGHER EDUCATIONHISTORY OF POLISH HIGHER EDUCATION ∎ MEDICAL ACADEMY IN GDAŃSK

Okładka Nr 2/2011Nr 2/2011

Lucyna Szaniawska  Zobacz⇒ 2011-20-2-009-050
Biblioteka Narodowa, Warszawa [National Library of Poland]
Nowe metody prezentacji rzeźby terenu: trójwymiarowe modele, kreskowanie i poziomice – zarys od XVI wieku do 1799 roku
New methods of presenting the land relief: tree-dimensional terrain models, the hatching system and the contour lines = summary of the period from the 16th century till 1799.
HISTORY OF CARTOGRAPHY ∎ METHODS OF PRESENTING THE LAND RELIEF

Krzysztof Jastrzębski  Zobacz⇒ 2011-20-2-051-061
Warszawa
Pijarska szkoła rzemieślnicza w Opolu Lubelskim – pomyłka badaczy
The Piarist’s craft school in Opole Lubelskie – the researchers’ mistake.
HISTORY OF EDUCATIONPIARISTS ∎ PIARISTS’ CRAFT SCHOOL IN OPOLE LUBELSKIE

Marlena Radwańska  Zobacz⇒ 2011-20-2-063-142
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny [Faculty of Pharmacy, Medical College, Jagiellonian University in Kraków]
Leki roślinne stosowane w leczeniu Fryderyka Chopina
Herbal remedies used in the treatment of Frederic Chopin’s illness.
CHOPIN FREDERIC ∎ HISTORY OF MEDICINE

Zbigniew Tucholski  Zobacz⇒ 2011-20-2-143-171
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa [Institute for the History of Science PAS]
Muzeum Kolejowe oraz Muzeum Komunikacji w Warszawie (1928-1939)
The Museum of the Railway Transport and the Museum of the City Transport in Warsaw (1928-1939).
HISTORY OF TECHNOLOGY ∎ MUSEUM OF THE RAILWAY TRANSPORT IN WARSAW

Tomasz Wieja  Zobacz⇒ 2011-20-2-173-189
Wydział Matematyki Stosowanej AGH, Kraków [Faculty of Applied Mathematics, AGH University of Science and Technology]
Janusz Chmura
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Kraków [Faculty of Mining and Geoengineering, AGH University of Science and Technology]
Krakowski szlak techniki – pierwsza postindustrialna miejska trasa turystyczna w Polsce
The Cracow Industrial Heritage Route – The first post-industrial city tourist route in Poland.
CRACOW INDUSTRIAL HERITAGE ROUTE ∎ HISTORY OF TECHNOLOGY ∎ POSTINDUSTRIAL CITY TOURIST ROUTE

Monika Brucka-Stempkowska  Zobacz⇒ 2011-20-2-191-201
Uniwersytet Medyczny, Łódź [Medical University of Lodz]
Powstanie, struktura i działalność Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
The establishment, structure and scientific activities of the Polish Society of Allergology.
HISTORY OF MEDICINE ∎ MEDICAL SOCIETIES ∎ POLISH SOCIETY OF ALLERGOLOGY

Irena Stasiewicz-Jasiukowa  Zobacz⇒ 2011-20-2-203-215
Warszawa
O działalności Profesora Tadeusza Mariana Nowaka w Komitecie Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk
Professor Tadeusz Nowak’s activities within the Polish Academy of Sciences’ Committee of the History of Science and Technology.
HISTORY OF SCIENCE ∎ NOWAK TADEUSZ M. ∎ POLISH ACADEMY OF SCIENCES’ COMMITTEE OF THE HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Krzysztof Ludwik Birkenmajer
W kraju i w świecie (kartki z życiorysu)
(Brak streszczenia)