Nr 1–2/2007

Okładka Nr 1-2/2007Nr 1–2/2007

Anna Trojanowska  Zobacz⇒ 2007-16-1-2-007-053
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa [Institute for the History of Science PAS]
Tradycyjne ziołolecznictwo białoruskie w pracy Michała Federowskiego Lud białoruski na Rusi Litewskiej
Traditional Belarussian herbal medicine in Michał Federowski’s study: Lud białoruski na Rusi Litewskiej.
FOLK MEDICINE IN BELARUSSIA ∎ FEDOROWSKI MICHAŁ ∎ HISTORY OF ETHNOGRAPHYHISTORY OF PHARMACY

Anna Maria Kielak  Zobacz⇒ 2007-16-1-2-055-064
Poznań
Eliza Orzeszkowa – znawczyni sztuki zielarskiej
Eliza Orzeszkowa as a herbalist.
HERBALISM ∎ HISTORY OF ETHNOGRAPHYORZESZKO ELIZA

Eugeniusz Tiszczenko  Zobacz⇒ 2007-16-1-2-065-068
Grodno
Botaniczna działalność Elizy Orzeszkowej w Grodnie
The botanical activity of Eliza Orzeszkowa in Grodno.
HISTORY OF ETHNOGRAPHYORZESZKO ELIZA

Elżbieta Szot-Radziszewska  Zobacz⇒ 2007-16-1-2-069-107
Muzeum Wsi Kieleckiej, Kielce [Museum of Kielce Countryside]
Lecznictwo ludowe Ukraińców na przełomie XIX i XX wieku
Folk medicine in Ukraine at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries.
FOLK MEDICINE IN UKRAINE ∎ HERBALISM ∎ HISTORY OF ETHNOGRAPHYHISTORY OF PHARMACY

Adrianna Szczerba  Zobacz⇒ 2007-16-1-2-109-127
Uniwersytet Łódzki [University of Lodz]
Podróże krajoznawcze Ludwika Kondratowicza (Władysława Syrokomli)
The touring journeys of Ludwik Kondratowicz (Władysław Syrokomla).
HISTORY OF ARCHAEOLOGY ∎ KONDRATOWICZ LUDWIK (WŁADYSŁAW SYROKOMLA)

Aldona Ertman  Zobacz⇒ 2007-16-1-2-129-137
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa [Institute for the History of Science PAS]
Rękopiśmienna mapa województwa podlaskiego Karola Perthéesa z r. 1795. Jej źródła, metoda opracowania i znaczenie dla badań historycznych
A manuscript map of the Podlasie province by Karol de Perthées from 1795. Its sources, method of drawing and significance for historical research.
HISTORY OF CARTOGRAPHYPERTHÉES KAROL DE

Marcin Dolecki  Zobacz⇒ 2007-16-1-2-139-163
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa [Institute for the History of Science PAS]
Problematyka fizykochemiczna poruszana na łamach „Chemika Polskiego”
Physico-chemical topics discussed in the journal “Chemik Polski”.
HISTORY OF CHEMISTRY ∎ HISTORY OF PHYSICAL CHEMISTRY ∎ JOURNAL ‘CHEMIK POLSKI’ (THE POLISH CHEMIST) ∎ SCIENTIFIC JOURNALS

Romualdas Apanavičius  Zobacz⇒ 2007-16-1-2-165-190
Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno [Vytautas Magnus University, Kaunas]
Studia etnologiczne na Litwie w latach 1927-2005
Studies in Ethnology in Lithuania in 1927-2005.
HISTORY OF HIGHER EDUCATIONHISTORY OF ETHNOLOGY

Piotr Klepacki  Zobacz⇒ 2007-16-1-2-191-245
Ogród Botaniczny UJ, Kraków [Botanic Garden, Jagiellonian University in Kraków]
Etnobotanika w Polsce – przeszłość i teraźniejszość
Ethnobotany in Poland – past and present.
ETHNOBOTANY IN POLAND ∎ HISTORY OF PHYTOTHERAPY ∎ HISTORY OF PLANT GATHERING

Michał Czapski  Zobacz⇒ 2007-16-1-2-247-260
Warszawa
Przedwojenne problemy inżynierii wodnej
Problems of water engineering in the interwar period.
HISTORY OF WATER ENGINEERING ∎ POMIANOWSKI KAROL ∎ WÓYCICKI KAZIMIERZ

Emil Nowosielski  Zobacz⇒ 2007-16-1-2-261-282
Historyczny przebieg działalności geodezyjnej na rolniczej przestrzeni produkcyjnej przestrzeni produkcyjnej Polski w latach 1918-1989
The history of surveying activities in the agricultural productive spaces of Poland in the years 1918-1989.
HISTORY OF SURVEYING ∎ LAND REFORM AND FARMING (POLAND)

Dariusz Jarosz  Zobacz⇒ 2007-16-1-2-283-315
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, Warszawa [Institute of Information Science and Bibliology Studies, University of Warsaw]
Nauka i edukacja w stosunkach polsko-francuskich w latach 1971-1980
Science and education in Polish-French relations in the years 1971-1980.
HISTORY OF SCIENCE ∎ POLISH-FRENCH RELATIONS (SCIENCE & EDUCATION)

Jan Majewski  Zobacz⇒ 2007-16-1-2-317-329
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa [Polish Pharmaceutical Society]
Działalność Zespołu Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
On the Division of the Sections for the History of Pharmacy of the Polish Pharmaceutical Society.
HISTORY OF PHARMACY ∎ POLISH PHARMACEUTICAL SOCIETY – HISTORY

Beata Wysakowska  Zobacz⇒ 2007-16-1-2-331-339
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa [Institute for the History of Science PAS]
O Zespole Historii Farmacji. Historia i zamierzenia badawcze
On the Division for the History of Pharmacy. History and research directions.
DIVISION FOR THE HISTORY OF PHARMACY ∎ HISTORY OF PHARMACY

Roman Mierzecki  Zobacz⇒ 2007-16-1-2-341-352
Lwów-Warszawa
Budowa wrocławskiego pomnika w latach 1956-1964 ku czci polskich profesorów zamordowanych we Lwowie w 1941 roku
From the History of the Wrocław monument’s build to honour Polish murdered Professors in Lvov in 1941.
HISTORY OF HIGHER EDUCATION ∎ MONUMENT COMMEMORATED MURDERED PROFESSORS (WROCŁAW) ∎ MASSACRE OF LVIV PROFESSORS

Jerzy Znosko
Wspomnienia i rozmowy z milczeniem
Memoires and Discourses with Silence – Part I.
(Brak streszczenia)