Nr 1–2/2005

Okładka Nr 1-2/2005Nr 1–2/2005

Karolina Targosz  Zobacz⇒ 2005-14-1-2-007-084
Instytut Historii Nauki PAN [Institute for the History of Science PAS]
Jacob Breynius „botanicus celeberrimus” (1637-1697). Życie, powiązania międzynarodowe, dzieła i ich recepcja
Jacob Breynius “botanicus celeberrimus” (1637-1697). His life, international ties, works and their reception.
BREYNIUS (BREYNE) JACOB ∎ HISTORY OF BOTANY ∎ POLISH-DUTCH SCHOLARLY TIES

Bogdan Lisiak  Zobacz⇒ 2005-14-1-2-085-097
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum [Jesuit University Ignatianum in Kraków]
Współpraca Adama Adamandego Kochańskiego z Janem Heweliuszem
Collaboration of Adam Adamandy Kochański with Jan Heweliusz.
HEVELIUS JOHANNESHISTORY OF MATHEMATICS ∎ JESUITS ∎ KOCHAŃSKI ADAM ADAMANDY

Bronisław Średniawa  Zobacz⇒ 2005-14-1-2-099-125
Uniwersytet Jagielloński [Jagiellonian University in Kraków]
Zofia Pawlikowska-Brożek
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków [AGH University of Science and Technology]
Polskie podręczniki historii fizyki, astronomii i matematyki
Polish textbooks of the history of physics, astronomy and mathematics.
HISTORY OF ASTRONOMYHISTORY OF MATHEMATICSHISTORY OF PHYSICSHISTORY OF SCIENCE ∎ TEXTBOOKS

Jerzy Pawłowski  Zobacz⇒ 2005-14-1-2-127-145
Muzeum Przyrodnicze ISiEZ PAN, Kraków [Aquarium and Natural History Museum in Kraków, Institute of Systematics and Evolution of Animals PAS]
Periodyki okresu zaborów jako źródło do historii zoologii w Polsce
Scientific journals during the period of partitions as a source for the history of zoology in Poland.
HISTORY OF ZOOLOGY ∎ SCIENTIFIC JOURNALS

Tomasz Majewski  Zobacz⇒ 2005-14-1-2-147-165
Katedra Fitopatologii SGGW, Warszawa [Department of Plant Pathology, Warsaw University of Life Sciences]
Botanika w warszawskich czasopismach „Pamiętnik Fizjograficzny” i „Wszechświat”
Botany in the Warsaw-based journals “Pamiętnik Fizjograficzny” and “Wszechświat”.
HISTORY OF SCIENCE ∎ JOURNAL ‘PAMIĘTNIK FIZJOGRAFICZNY’ (THE PHYSIOGRAPHIC DIARY) ∎ JOURNAL ‘WSZECHŚWIAT’ (THE UNIVERSE)SCIENTIFIC JOURNALS

Marcin Dolecki  Zobacz⇒ 2005-14-1-2-167-184
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa [Institute for the History of Science PAS]
Nie-kwantowe teorie budowy atomu dyskutowane na łamach tygodnika „Wszechświat” w latach 1882-1914
Non-quantum theories of atomic structure discussed in the journal “Wszechświat” in the years 1882-1914.
ATOMIC STRUCTURE’S NON-QUANTUM THEORIES ∎ HISTORY OF PHYSICSJOURNAL ‘WSZECHŚWIAT’ (THE UNIVERSE)SCIENTIFIC JOURNALS

Roman Mierzecki  Zobacz⇒ 2005-14-1-2-185-204
Warszawa
Prasa polska w 1911 r. wobec Nagrody Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie
Polish press in 1911 on the second Nobel Prize for Maria Skłodowska-Curie.
NOBEL PRIZE ∎ POLISH PRESS ∎ SKŁODOWSKA-CURIE MARIA

Teresa Ostrowska  Zobacz⇒ 2005-14-1-2-205-208
Warszawa
Krótki przegląd XIX-wiecznej prasy zawierającej materiały do historii nauk medycznych
A short overview of 19th-century journals containing materials on the history of medical sciences.
HISTORY OF MEDICINEHISTORY OF SCIENCE ∎ POLISH SCIENTIFIC JOURNALS ∎ SCIENTIFIC JOURNALS

Tadeusz Brzeziński  Zobacz⇒ 2005-14-1-2-209-215
Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin [Pomeranian Medical University]
Stan nauczania historii medycyny w Akademiach Medycznych w Polsce. Postulaty
The state of the teaching of history of medicine at medical schools in Poland. Some proposals.
HISTORY OF MEDICINE TEACHING ∎ HISTORY OF SCIENCE ∎ MEDICAL SCHOOLS IN POLAND

Maria Magdalena Blombergowa  Zobacz⇒ 2005-14-1-2-217-226
Katedra Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź [Chair of Archaeology, University of Lodz]
Badania archeologiczne Polaków na Podolu prowadzone w XIX i na początku XX wieku
Archaeological research by Poles in the region of Podolia (Podole) in the 19th and the beginning of the 20th centuries.
HISTORY OF ARCHAEOLOGYHISTORY OF SCIENCE ∎ PODOLIA (PODOLE)

Andrzej J. Wójcik  Zobacz⇒ 2005-14-1-2-227-308
Instytut Historii Nauki PAN [Institute for the History of Science PAS]
Organizacja władz górniczych i hutniczych Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX wieku
The organization of the authorities of the governmental mining and metallurgical industry in the Kingdom of Poland in the first half of the 19th century.
ECONOMIC HISTORY ∎ HISTORY OF INDUSTRY ∎ HISTORY OF METALLURGY ∎ HISTORY OF MININGKINGDOM OF POLAND

Andrzej Zieliński  Zobacz⇒ 2005-14-1-2-309-329
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała [University of Bielsko-Biała]
Samochód dla potrzeb rolnictwa opracowany w Bielsku-Białej
A car for the purposes of farming developed in Bielsko-Biała.
AUTOMOTIVE INDUSTRY ∎ HISTORY OF INDUSTRY ∎ SYRENA BOSTO – FARMING CAR