Nr 1/2017

Nr 1/2017

Jan Piskurewicz e-mail: j.piskurewicz@uksw.edu.pl Zobacz⇒ 2017-26-1-007-030
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie [Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw]
Zakochana w fizyce. Udział i rola Marii Skłodowskiej-Curie w organizacji i pracach Konferencji Solvaya.
In love with physics. Maria Skłodowska-Curie’s role and contribution to the organisation and works of the Solvay Conferences on Physics.
MARIA SKŁODOWSKA-CURIE ∎ PHYSICS SOLVAY CONFERENCES ∎ BRUSSELS

Danuta Mucha Zobacz⇒ 2017-26-1-031-044
Uniwersytet Jana Kochanowskiego [Jan Kochanowski University]
Filomata Ignacy Domeyko (1802–1889) – apostoł oświaty w Chile.
Philomath Ignacy Domeyko (1082–1889) – the apostle of science in Chile.
CHILE ∎ 19TH CENTURY ∎ DOMEYKO IGNACY ∎ BIOGRAPHY ∎ ECONOMY ∎ SCIENCE ∎ CULTURE

Piotr Daszkiewicz e-mail: piotrdas@yahoo.fr Zobacz⇒ 2017-26-1-045-053
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa / Muséum national d’histoire naturelle, Paris [Institute for the History of Science PAS / National Museum of Natural History, Paris]
Zoologiczne prace Ignacego Mielżyńskiego (1801–1831) – przyczynek do biogramu.
The zoological works of Ignacy Mielżyński (1801–1831) – a contribution to his biography.
BIOGRAPHY OF IGNACY MIELŻYŃSKI ∎ HISTORY OF PARASITOLOGY ∎ HISTORY OF ENTOMOLOGY ∎ HISTORY OF MALACOLOGY ∎ DISCUSSION ON TAXONOMY IN THE NINETENTH CENTURY

Anna Broszkiewicz Zobacz⇒ 2017-26-1-055-068
Yale University [Uniwersytet Yale]
Profesor Rudolf Weigl – odkrywca szczepionki przeciw durowi brzusznemu.
Professor Rudolf Weigl – discoverer of a vaccine against typhoid fever.
PROF. RUDOLF WEIGL ∎ VACCINE AGAINST TYPHOID FEVER

Zbigniew Hojka, Sławomir Kaczor Zobacz⇒ 2017-26-1-069-085
Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach [Institute of History, University of Silesia in Katowice]
Antoni Rosikoń 1907–2013.
ROSIKOŃ ANTONI ∎ RAILWAY ENGINEERING ∎ MINING DAMAGE ∎ COMMUNICATION CONSTRUCTION

Mekas Tauras e-mail: mekas.tauras@lsmuni.lt Zobacz⇒ 2017-26-1-087-100
Rima Vaznelytė
Litewski Uniwersytet Nauk o Zdrowiu [Lithuanian University of Health Services]
Analiza etnofarmaceutyczna naturalnych substancji leczniczych, używanych w okolicach Puńska i Sejn.
Ethno-pharmaceutical analysis of natural medicinal substances applied in the area of Puńsk and Sejny.
PUŃSK ∎ SEJNY ∎ ETHNO-PHARMACY ∎ FOLK MEDICINES

Marta Zdrojewska-Nowak, Katarzyna Pękacka-Falkowska e-mail: pekackafalkowska@ump.edu.pl
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu [Poznan University of Medical Sciences]
Reklama produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptekach i drogeriach toruńskich na przykładzie ogłoszeń prasowych z „Gazety Toruńskiej” (1867–1921).
Advertising of medicinal products and medical devices available in pharmacies and drugstores in Thorn (illustrated with an example of “Gazeta Toruńska”, 1867–1921).

Edyta Wolter e-mail: e.wolter@uksw.edu.pl Zobacz⇒ 2017-26-1-171-202
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie [Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw]
Działalność Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt/Polskiej Ligi Ochrony Zwierząt w II Rzeczypospolitej.
Activities of the Polish Animal Friendship League/Polish Animal Protection League in the Second Polish Republic.
HERITAGE OF THE POLISH CULTURE ∎ SECOND POLISH REPUBLIC (1918–1939) ∎ POLISH ANIMAL FRIENDSHIP LEAGUE/POLISH ANIMAL PROTECTION LEAGUE/UNION OF ASSOCIATIONS FOR THE PROTECTION OF ANIMALS OF THE REPUBLIC OF POLAND (1927–1939) ∎ ANIMAL PROTECTION ∎ “ŚWIAT ZWIERZĘCY”/“ŚWIAT I PRZYJACIEL ZWIERZĄT” (1929–1939)

Zbigniew Tucholski Zobacz⇒ 2017-26-1-203-222
Instytut Historii Nauki PAN [Institute for the History of Science PAS]
Badania trakcyjne taboru wąskotorowego Warszawskich Kolei Dojazdowych profesora Alberta Czeczotta.
Traction research of narrow-gauge rolling stock of Warsaw Local Trains done by Professor Albert Czeczott.
CZECZOTT ALBERT

NOVA LITTERARIA

Jan Majewski
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne [Polish Pharmaceutical Society]
Lekarz bez skazy. Rec.: Doktor Karol Marcinkowski. Wybrane listy i pisma z lat 1819–1846. Album (oprac. Roman K. Meissner przy udziale Bartłomieja Wąsiela), Poznań 2016, 669 s.

Beata Wysokińska e-mail: beamw@poczta.onet.pl
Instytut Historii Nauki PAN [Institute for the History of Science PAS]
Nota recenzyjna książki: Maks Samec 1881–1964, Življenje in delo, Słoweńskie Towarzystwo Chemiczne, Słoweńska Akademia Nauki i Umiejętności (SAZU), Lublana 2015, 311 s.