Nr 1–2/2003

Okładka Nr 1-2/2003Nr 1–2/2003

Ignacy Z. Siemion  Zobacz⇒ 2003-12-1-2-007-023
Ernesta Jeremiasza Neifelda prace i poglądy przyrodnicze
E.J. Neifeld’s works and ideas on natural history.

Libertas Klimka, Rasa Kivilšiene  Zobacz⇒ 2003-12-1-2-025-067
Gabinet Fizyczny pod rządami profesora Józefa Mickiewicza (materiały do historii nauczania fizyki w Uniwersytecie Wileńskim)
The Physical Laboratory under Professor Józef Mickiewicz (materials on the history of the teaching of physics at Wilno University).

Zbigniew Bela  Zobacz⇒ 2003-12-1-2-069-083
Poglądy Johannesa de Rupescissa na temat leczniczych właściwości tzw. kwintesencji
The views of Johannes de Rupescissa on the curative properties of the so-called quintessence.

Roman Mierzecki  Zobacz⇒ 2003-12-1-2-085-096
Nobel 1903 dla Marii Skłodowskiej-Curie w prasie polskiej
The 1903 Nobel Prize for Maria Skłodowska-Curie in the Polish press.

Michał Pędracki  Zobacz⇒ 2003-12-1-2-097-129
Religioznawcze koncepcje Wacława Sieroszewskiego (1858-1945) na tle nauki XIX i XX wieku
The ideas of Wacław Sieroszewski (1858-1945) regarding the study of religion in the light of 19th- and 20th-century scholarship.

Maria Magdalena Blombergowa  Zobacz⇒ 2003-12-1-2-131-145
Pierwsi archeolodzy w Jurze Ojcowskiej
The first archeologists in Jura Ojcowska.

Maria Magdalena Blombergowa  Zobacz⇒ 2003-12-1-2-147-163
Kontakty Polaków z Cesarskim Rosyjskim Towarzystwem Archeologicznym w Petersburgu
The contacts of Poles with the Imperial Russian Archeological Society in St. Petersburg.

Zbigniew Wójcik  Zobacz⇒ 2003-12-1-2-165-175
O Władysławie Dybowskim (1838-1910) i jego działalności naukowej
On Władysław Dybowski (1838-1910) and his research work.

Zbigniew Wójcik  Zobacz⇒ 2003-12-1-2-177-187
Czesław Pachucki (Česlovas Pakuckas). Kartka z dziejów litewsko-polskich relacji w środowisku geologów
Czesław Pachucki (Česlovas Pakuckas). A page from the history of Lithuanian-Polish ties between geologists.

Paweł Komorowski  Zobacz⇒ 2003-12-1-2-189-201
Wincentego Skrzetuskiego poglądy na naukę i jej rolę w naprawie Rzeczypospolitej
The views of Wincenty Skrzetuski on science and its role in the repair of the Polish Commonwealth.

Dorota Pietrzkiewicz  Zobacz⇒ 2003-12-1-2-203-234
Książki z warszawskiej drukami Księży Misjonarzy w ogłoszeniach prasowych (1780-1792)
Books from Warsaw printing house of the Missionary in press advertisements (1780-1792).

Krystyna Schabowska  Zobacz⇒ 2003-12-1-2-235-251
Metodyka obliczeń przekładni zębatych w świetle dzieł Stanisława Solskiego (1622-1701)
The methods of calculating toothed gears in the light of the works of Stanisław Solski (1622-1701).

Tadeusz Marian Nowak  Zobacz⇒ 2003-12-1-2-253-263
O moim dziadku Marianie Kwiatkowskim. Fragmenty pamiętnika
A fragment of a memoir: on my grandfather Marian Kwiatkowski.

Jerzy Starnawski
Autobiografia naukowa.
(Brak streszczenia)