Nr 1, Nr 2/2001

Okładka Nr 1/2001Nr 1/2001

Antoine Lavoisier  Zobacz⇒ 2001-10-1-007-122
Traktat podstawowy chemii (tom pierwszy i fragmenty drugiego – przełożył z oryginału Roman Mierzecki
Traité élémentaire de chimie translated into Polish and edited by Roman Mierzecki.

Małgorzata Frankowska-Terlecka  Zobacz⇒ 2001-10-1-123-136
Koncepcja człowieka w poetyckiej wizji Bernarda Silvestris
The concept of man in the poetic vision of Bernard Silvestris.

Maria Magdalena Blombergowa  Zobacz⇒ 2001-10-1-137-151
Badania archeologiczne Juliana Talko-Hryncewicza na Ukrainie i na Zabajkalu
The archaeological research of Julian Talko-Hryncewicz in the Ukraine and the Trans-Baikal Region.

Jerzy Supady  Zobacz⇒ 2001-10-1-153-161
Działalność lekarska Juliana Talko-Hryncewicza
The medical work of Julian Talko-Hryncewicz.

Andrzej Cichocki  Zobacz⇒ 2001-10-1-163-223
Działalność i osiągnięcia Katedry Zakładu Technologii Chemicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1951-1997 oraz związanych z nimi zespołów badawczych: Zespołu Sit Molekularnych i Adsorbentów (1970-1999), Zespołu Syntezy Zeolitów (1970-1987) i Zespołu Chemii Polimerów (1970-1999)
The activity and achievements of the Chair and Department of Chemical Technology at the Jagiellonian University in Cracow (1951-1997), and of associated research teams: Team of Molecular Sieves and Adsorbents (1970-1999), Team of Synthesis of Zeolites (1970-1987) and Team of Chemistry of Polymers (1970-1999).

Okładka Nr 2/2001Nr 2/2001

Witold Włodzimierz Głowacki
Leszczyńskie druki z XVII w. o stosowaniu paru leków
(Brak streszczenia)

Artur Kijas  Zobacz⇒ 2001-10-2-017-020
Historia w pracach profesora Witolda Włodzimierza Głowackiego
History in the works of Professor Witold Włodzimierz Głowacki.

Anita Magowska  Zobacz⇒ 2001-10-2-021-029
Działalność naukowa prof. Witolda Włodzimierza Głowackiego
The scholarly work of Professor Witold Włodzimierz Głowacki.

Jan Majewski  Zobacz⇒ 2001-10-2-031-039
Profesor W.W. Głowacki – aptekarz oraz działacz towarzystw farmaceutycznych
Professor W.W. Głowacki – pharmacist and activist of pharmaceutical societies.

Roman Plackowski  Zobacz⇒ 2001-10-2-041-047
Profesor Witold Włodzimierz Głowacki jako pierwszy prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu po drugiej wojnie światowej
Professor Witold Włodzimierz Głowacki as the first chairman of the Regional Pharmacists’ Chamber in Poznań after the Second World War.

Michał H. Umbreit  Zobacz⇒ 2001-10-2-049-052
Przyjaciele w rodzinie profesora W.W. Głowackiego
The friends in the family of Professor W.W. Głowacki.

Ludwik Grzebień SJ  Zobacz⇒ 2001-10-2-053-066
Czy Stanisław Konarski SP był natchnieniem dla jezuitów w reformie szkolnictwa XVIII wieku?
Was Stanisław Konarski, Sch.P, an inspiration for the Jesuits in their educational reforms of the 18th century?

Ignacy Z. Siemion  Zobacz⇒ 2001-10-2-067-079
Wokół nauczania chemii w Akademii Połockiej
On the teaching of chemistry at the Połock Academy.

Zbigniew J. Wójcik  Zobacz⇒ 2001-10-2-081-110
Stanisława Staszica związki z medycyną
Stanisław Staszic’s connections with medicine.

Anna Trojanowska  Zobacz⇒ 2001-10-2-111-127
O leczniczym użyciu grzybów w XIX wieku
On the medicinal uses of fungi in the 19th century.

Mahmud Taha Żuk  Zobacz⇒ 2001-10-2-129-137
Obecność polskiego personelu medycznego na Dalekim Wschodzie i Syberii (1904-1905). Na podstawie publikacji w „Tygodniku Ilustrowanym”
The presence of Polish medical personnel in the Far East and Siberia (1904-1905) on the basis of publications in “Tygodnik Ilustrowany”.

Jadwiga Złotorzycka  Zobacz⇒ 2001-10-2-139-166
Pro Patria. Materiały z mojego archiwum rodzinnego
Pro Patria. Documents from my family archive.