Nr 1, Nr 2/1997

Okładka Nr 1/1997Nr 1/1997

Tadeusz Marian Nowak  Zobacz⇒ 1997-6-1-007-039
Problematyka wojskowa w wykładach jezuitów polskich: Oswalda Krugera (1633) i Faustyna Grodzickiego (1747)
Military topics in the lectures of Polish Jesuits: Oswald Krüger (1633) and Faustyn Grodzicki (1747).

Jarosław Kurkowski  Zobacz⇒ 1997-6-1-041-117
Pijarzy w Werenowie i Lidzie (1735-1845)
The Piarists at Werenowo and Lida (1735-1842).

Paweł Komorowski  Zobacz⇒ 1997-6-1-119-144
Kolegium i szkoła handlowa OO. Pijarów w dwudziestoleciu międzywojennym w Lidzie
The Piarist college and school of commerce at Lida.

Gabriel Brzęk  Zobacz⇒ 1997-6-1-145-232
Pozauczelniane ośrodki nauk zoologicznych w Polsce od połowy XIX wieku do roku 1918
Centres of zoological sciences outside universities and other higher schools in Poland (from the middle of the 19th century till 1918).

Dominik Fijałkowski  Zobacz⇒ 1997-6-1-233-310
Historia Zakładu (Katedry) Systematyki i Geografii Roślin Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
The history of the Division (Chair) of Plant systematics and Geography of the Maria Skłodowska-Curie University in Lublin.

Wilhelmina Iwanowska  Zobacz⇒ 1997-6-1-311-320
Od Kopernika do Wolszczana. Historia odkryć i współczesne badania astronomiczne Wszechświata
From Copernicus to Wolszczan.

Konrad Rudnicki  Zobacz⇒ 1997-6-1-321-331
Jak zasada brzytwy Ockhama opóźniła o sto lat rozwój astronomii pozagalaktycznej
How the Ockham’s Razor principle deleted for 100 years the development of the extragalactic astronomy.

Roman Mierzecki  Zobacz⇒ 1997-6-1-333-349
Wilhelm Konrad Roentgen. W stulecie wielkiego odkrycia
Wilhelm Conrad Roentgen. The hundredth anniversary of the great discovery.

Okładka Nr 2/1997Nr 2/1997

Michał Pędracki  Zobacz⇒ 1997-6-2-007-041
Przepisy prawne najstarszych „kodeksów” mezopotamskich, ustanawiające kary dla ludzi wolnych
The regulations of the oldest Mesopotamian’s law “Codes” which established penalties for free men.

Tadeusz Marian Nowak  Zobacz⇒ 1997-6-2-043-086
Obraz ziemi lidzkiej na mapach XVI-XVIII w.
The representation of the Lida region in Polish maps of the 16th-18th centuries.

Mirella Kurkowska  Zobacz⇒ 1997-6-2-087-112
Edukacyjna rola „Dziennika Domowego” (1840-1848) na postawie analizy działu „Rozmaitości”
The educational role of “Dziennik Domowy” (1840-1847) as seen the “Miscellanea” column.

Krystyna Kabzińska  Zobacz⇒ 1997-6-2-113-135
Pracownia chemiczna w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie (1876-1939)
The chemistry laboratory at the Museum of Industry and Agriculture in Warsaw (1786-1939).

Janusz Goćkowski  Zobacz⇒ 1997-6-2-137-172
Tradycja a status uczonych
Tradition and the status of scholars.

Gabriel Brzęk  Zobacz⇒ 1997-6-2-173-197
Straty wśród zoologów polskich w następstwie II wojny światowej
Losses among Polish zoologists as a result of World War II.

Karol Starmach, (Jadwiga Siemińska)  Zobacz⇒ 1997-6-2-199-203
Notatka o profesorze T. Spiczakowie Katedrze Ichtiobiologii i Rybactwa UJ oraz Rybackiej Stacji Doświadczalnej UJ w Mydlnikach
A note on prof. Teodor Spiczakow, the Chair of Ichthyology and Fishery of the Jagiellonian University, and the Jagiellonian University’s Experimental Fishery Plant at Mydlniki.

Dominik Fijałkowski  Zobacz⇒ 1997-6-2-205-260
Droga do wiedzy i stopni naukowych (autobiografia)
The path to knowledge and scientific degrees.