Nr 1, Nr 2/1994

Okładka Nr 1/1994Nr 1/1994

Ryszard Mączyński  Zobacz⇒ 1994-3-1-007-071
Żoliborski Konwikt Pijarów
The Joli Bord Piarist Boarding School.

Józef Piłatowicz  Zobacz⇒ 1994-3-1-073-107
Spór o tytuł inżyniera w dwudziestoleciu międzywojennym
A dispute over the engineer title (1918-1939).

Jan Piskurewicz  Zobacz⇒ 1994-3-1-109-122
Kontakty naukowe polsko-rumuńskie 1918-1939
The Polish-Romanian scientific relations 1918-1939.

Ryszard Jadczak  Zobacz⇒ 1994-3-1-123-133
Projekt przeniesienia się Kazimierza Twardowskiego ze Lwowa do Warszawy
Project of Twardowski’s moving from Lvov to Warsaw.

John Mayow  Zobacz⇒ 1994-3-1-135-180
Badania nad saletrą i saletrowym duchem powietrza. Spalanie i oddychanie. Z łaciny przełożył oraz wstępem i komentarzami opatrzył Roman Bugaj
A study on saltpetre and saltpetre’s air spirit. Combustion and breathing. Translation from the Latin, introduction and commentaries by Roman Bugaj.

Okładka Nr 2/1994Nr 2/1994

Kajetan Kamieński  Zobacz⇒ 1994-3-2-007-107
Opis historyczny Konwiktu Warszawskiego księży pijarów. Z rękopisu do druku przygotował i przedmową opatrzył Ryszard Mączyński
A historical description of the Piarist Boarding School in Warsaw.

Paweł Komorowski  Zobacz⇒ 1994-3-2-109-122
Archiwum Pijarów w Krakowie
The Archives of Fathers Piarists in Cracow.

Michał Zgórzak  Zobacz⇒ 1994-3-2-123-135
Grzegorz z Arezzo i jego komentarz do Farsalii Lukana
Gregory of Arezzo and his commentary on Lucan’s Pharsalia.

Dorota Kozłowska  Zobacz⇒ 1994-3-2-137-161
Wkład Leonarda Jaczewskiego w tworzenie nauki o wiecznej marzłoci
Leonard Jaczewski’s contribution to the research on permafrost.

Anita Dłuska  Zobacz⇒ 1994-3-2-163-211
Adam Maksymilian Kitajewski (1789-1837)
Adam Maksymilian Kitajewski (1789-1837).

Zachar Jefimowicz Gielman
Zarys historiografii chemii węglowodanów
Essay of the historiography of chemistry of carbohydrates.
(Brak streszczenia)

Stefan Zamecki  Zobacz⇒ 1994-3-2-247-260
Uwagi na temat historiografii dziedziny nauki
Remarks on the historiography of the scientific field.