Nr 1, Nr 2/1992

Okładka Nr 1/1992Nr 1/1992

Janusz Tazbir
Polski barok wobec średniowiecza: między wzorcem a naganą
(Brak streszczenia)

Irena Stasiewicz-Jasiukowa
Wiedza filozoficzna narzędziem kształtowania światopoglądu i postaw życiowych polskiej szlachty wieku Oświecenia
(Brak streszczenia)

Andrzej Bednarczyk
System filozoficzno-lekarski Galena (130-200): pojęcie pneumy
(Brak streszczenia)

Jerzy Dobrzycki
n wymiarów historii astronomii
(Brak streszczenia)

Barbara Kuźnicka
Znaczenie roślin halucynogennych w polskich tradycjach kulturowych. Zarys problematyki
(Brak streszczenia)

Ignacy Z. Siemion
Podróż mineralogiczna Jana Jaśkiewicza
(Brak streszczenia)

Wanda Grębecka
Historia naturalna w Liceum Krzemienieckim (1805-1832)
(Brak streszczenia)

Okładka Nr 2/1992Nr 2/1992

Tadeusz Bieńkowski
Człowiek i przyroda w polskiej refleksji literackiej i naukowej
(Brak streszczenia)

Jerzy Starnawski
Zarys dziejów katedr historii literatury polskiej w Uniwersytecie Lwowskim
(Brak streszczenia)

Andrzej Bednarczyk
System filozoficzno-lekarski Galena (130-200): pojęcie duszy
(Brak streszczenia)

A. Hajkiewicz-Mochniej
„Roczniki Chemii” w latach 1921-1939
(Brak streszczenia)

Michalina Dąbkowska
Dzieje Zespołu Historii Chemii
(Brak streszczenia)