“WITELO”

Jerzy Burchardt See⇒ 2008-17-1-2-007-014
Fantazmaty postaci o świcie i zmierzchu według Witelona
Phantasms of figures at dawn and dusk according to Witelo.

Jerzy Burchardt See⇒ 2006-15-1-2-159-167
Relacje między księciem Włodzisławem a Witelonem
Relations between Duke Włodzisław and Witelo.

Andrzej Bielski A., Lech Bieganowski See⇒ 2006-15-1-2-169-197
Zarys tradycji witelońskiej w literaturze nauk przyrodniczych
An outline of the Witelonian tradition in writing.

Jerzy Burchardt See⇒ 2006-15-1-2-199-205
O rozszczepieniu przez Witelona światła słonecznego w krysztale na kolory
On Witelo’s diffraction of sunlight in a crystal.