“VESTIUM NEW METAL”

Roman Mierzecki See⇒ 2013-22-1-2-241-246
West omyłką Jędrzeja Śniadeckiego
Vestium – a mistake of Andrew (Jędrzej) Śniadecki.

Roman Edmund Sioda See⇒ 2012-21-1-2-203-226
„Odkrycie” vestium/rutenu
The discovery of Vestium/Ruten.