“SKŁODOWSKA-CURIE MARIA”

Roman Mierzecki See⇒ 2011-20-1-007-018
Pierwszy komunikat o odkryciu polonu zredagowany i własnoręcznie napisany przez Marię Skłodowską-Curie
The first statement about discovery of Polonium formulated and written in Maria Skłodowska-Curie’s own hand.

Roman Mierzecki See⇒ 2005-14-1-2-185-204
Prasa polska w 1911 r. wobec Nagrody Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie
Polish press in 1911 on the second Nobel Price for Maria Skłodowska-Curie.