“SIERPINSKI WACLAW”

Roman Duda See⇒ 2014-23-1-163-178
Pierwsze wykłady uniwersyteckie teorii mnogości na ziemiach polskich
First lectures in set theory at Polish universities.

Konrad Rudnicki See⇒ 2014-23-1-179-182
O Wacławie Sierpińskim
On Wacław Sierpiński.