No. 1, No. 2/2015

Okladka Nr 1 2015No. 1/2015

Adrianna Szczerba e-mail: adaszczerba@uni.lodz.pl See⇒ 2015-24-1-007-044
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego [Institute of Archaeology, University of Lodz]
Z dziejów polskiej archeologii. Fałszywe zabytki runicznego pisma słowiańskiego
From the history of Polish archaeology. Counterfeit relics of Slavonic runic writing.
HISTORY OF ARCHAEOLOGY ∎ PRILLWITZ IDOLS ∎ SLAVONIC RUNIC WRITING

Maria Magdalena Blombergowa e-mail: m.blomberg@wp.pl See⇒ 2015-24-1-045-084
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego [Institute of Archaeology, University of Lodz]
Państwowe Grono Konserwatorów Zabytków przedhistorycznych: ważny etap starań o opiekę nad zabytkami archeologicznymi
The National Circle of Conservators of Prehistoric Monuments: an important stage in endeavours to take care of archaeological monuments.
HISTORY OF ARCHAEOLOGY ∎ JAŻDŻEWSKI KONRAD ∎ ARCHAEOLOGICAL MUSEUM

Roman Mierzecki e-mail: mierzrom@wp.pl See⇒ 2015-24-1-085-129
Warszawa
Chemia w lwowskich uczelniach 1772-1945
Chemistry in Lviv universities 1772-1945.
HISTORY OF CHEMISTRY ∎ ŁUKASIEWICZ IGNACY ∎ LVIV UNIVERSITY ∎ LVIV TECHNICAL UNIVERSITY ∎ TOROSIEWICZ TEODOR

Anna Trojanowska e-mail: atrojan990@gmail.com See⇒ 2015-24-1-131-147
Instytut Historii Nauk PAN, Warszawa [Institute for the History of Science PAS]
Początki organoterapii. Dyskusje w polskich czasopismach medycznych na przełomie XIX i XX wieku
The beginnings of organotherapy. Discussions in Polish medical journals at the turn of the 19th and 20th century.
BROWN-SEQUARD CHARLES-EDOUARD ∎ HISTORY OF MEDICINE ∎ ORGANOTHERAPY ∎ POEHL ALEXANDER VASIL’EVICH ∎ POLISH MEDICAL JOURNALS ∎ SCIENTIFIC JOURNALS

Jan Jerzy Bekier e-mail: jjbekier@wp.pl See⇒ 2015-24-1-149-164
Łódź
Opowieść o moim Ojcu – profesorze Edwardzie Bekierze
The story about my Father, professor Edward Bekier.
BEKIER EDWARD ∎ HISTORY OF CHEMISTRY ∎ JAGIELLONIAN UNIVERSITY ∎ STEFAN BATORY UNIVERSITY OF VILNIUS

Aleksandra Lewandowska e-mail: alelew@onet.eu See⇒ 2015-24-1-165-204
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy [Nicolaus Copernicus University, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz]
Rozwój farmacji i aptekarstwa w Toruniu na przestrzeni wieków na przykładzie Apteki Królewskiej
The Royal Pharmacy as an example of development of pharmacy and pharmaceutics in Toruń.
HISTORY OF PHARMACY ∎ KANT-SIWIEC SYLWIA ∎ ROYAL PHARMACY IN TORUŃ ∎ TORUŃ

Dariusz Jarosz e-mail: darjarosz@wp.pl See⇒ 2015-24-1-205-222
Instytut Historii PAN, Warszawa [The Tadeusz Manteuffel Institute of History]
Maria Pasztor
Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Warszawa [Institute of International Relations, University of Warsaw]
Od stanu wojennego do upadku systemu. Z badań nad polsko-francuską współpracą naukową i kulturalną w latach 1981-1989
From the martial law to the fall of the system. From research on Polish-French scientific and cultural co-operation in the years 1981-1989.
CENTRE POMPIDOU ∎ HISTORY OF SCIENCE ∎ POLISH ACADEMY OD SCIENCES ∎ POLISH-FRENCH SCIENTIFIC AND CULTURAL COOPERATION

NOVA LITTERARIA

Roman Mierzecki e-mail: mierzrom@wp.pl
Warszawa
Recenzja: Stefan Zamecki, Komentarze do naukoznawczych poglądów Williama Whewella (1794-1866). Studium historyczno-metodologiczne. Warszawa 2012, 756 s.

Marcin Dolecki e-mail: maarcindol@wp.pl
Instytut Historii Nauk PAN, Warszawa [Institute for the History of Science PAS]
Recenzja: Roman Darowski SJ: Philosophical Anthropology. Outline of Fundamental Problems. Z polskiego tłum. Łukasz Darowski SDS. Wyd. WAM, Kraków 2014, 168 s.

Okladka Nr 2 2015No. 2/2015

Ignacy Z. Siemion, Barbara Latko e-mail: barbara.latko@chem.uni.wroc.pl See⇒ 2015-24-2-007-022
Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław [Faculty of Chemistry, University of Wrocław]
Hrabiego Michała Jana Borcha analizy wód mineralnych Sycylii
Analysis of mineral waters in Sicily performed by the count Michał Jan Borch.
BORCH MICHAŁ JAN ∎ HISTORY OF CHEMISTRY ∎ MINERAL WATERS ∎ SICILY

Marek Rutkowski e-mail: rutmarek@gmail.com See⇒ 2015-24-2-023-040
Politechnika Białostocka, Białystok [Białystok University of Technology]
Warunki wstępowania i nauki polskiej młodzieży w petersburskim pułku szlacheckim / Rosyjskich Wojennych Zakładach Naukowych w latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku
The conditions of joining and training at St Petersburg gentry regiment/Russian military scientific units of the Polish youth until mid-1840s.
HISTORY OF EDUCATION ∎ RUSSIAN MILITARY SCIENTIFIC UNITS ∎ ST. PETERSBURG GENTRY REGIMENT

Daria Przystańska e-mail: dariaprzystanska@gmail.com See⇒ 2015-24-2-041-092
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny [Faculty of Pharmacy, Medical College, Jagiellonian University in Kraków]
Przepisy kosmetyczne w Polskim manuale farmaceutycznym Jana Podbielskiego i Mariana Rostafińskiego
Cosmetic recipes in the Polish pharmaceutical manual by Jan Podbielski and Marian Rostafiński.
PODBIELSKI JAN ∎ POLISH PHARMACEUTICAL MANUAL ∎ ROSTAFIŃSKI MARIAN

Maria Lis e-mail: maria_lis@interia.eu See⇒ 2015-24-2-093-118
Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa UMK w Toruniu [History of Medicine and Nursing Department, Nicolaus Copernicus University]
Z dziejów aptekarstwa bydgoskiego – „Apteka pod Niedźwiedziem”
From the history of Bydgoszcz pharmacies: “Apteka pod Niedźwiedziem”.
APTEKA POD NIEDŹWIEDZIEM ∎ BYDGOSZCZ ∎ HISTORY OF PHARMACY

Andrzej Gaczoł e-mail: a-1@institute.pk.edu.pl See⇒ 2015-24-2-119-148
Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej [Institute of History of Architecture and Monument Preservation, Faculty of Architecture, Cracow University of Technology]
Udział instytucji pozarządowych w II Rzeczypospolitej na Kresach w organizacji wykopalisk i ratowaniu zabytków archeologicznych (na przykładzie Wołyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łucku w latach 1935-1939)
Participation of non-government institutions in the Eastern borderlands of the Second Republic of Poland in the organisation of excavations and saving archaeological monuments [an example of Volhynian Society of Friends of Science in Łuck (WTPN) in the years 1935-1939].
CYNKAŁOWSKI ALEKSANDER ∎ FITZKE JAN ∎ HOFFMAN JAKUB ∎ JÓZEFSKI HENRYK ∎ NIEĆ JULIAN ∎ VOLHYNIAN MUSEUM IN ŁUCK ∎ VOLHYNIAN SOCIETY OF FRIENDS OF SCIENCE IN ŁUCK

Mateusz Rodak e-mail: mateuszrodak@yahoo.pl See⇒ 2015-24-2-149-166
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, PAN [The Tadeusz Manteuffel Institute of History, PAS]
Badania kryminalno-biologiczne w Drugiej Rzeczypospolitej (1933-1939). Zapomniany epizod z dziejów międzywojennej teorii i praktyki interdyscyplinarnych badań naukowych nad więźniami w latach 30. XX w.
From criminal-biological research in the Second Republic of Poland (1933-1939). The forgotten episode of the interwar theory and practice of interdisciplinary scientific research on prisoners in the 1930s.
CRIMINAL-BIOLOGICAL RESEARCH ∎ PENAL SYSTEM ∎ SECOND POLISH REPUBLIC

Przemysław Sadłowski e-mail: przemyslawsadlowski@gmail.com See⇒ 2015-24-2-167-178
Jerzy Hickiewicz e-mail: j.hickiewicz@po.opole.pl
Politechnika Opolska, Opole [Opole University of Technology]
100-lecie Politechniki Warszawskiej. Początki Wydziału Elektrycznego
Centenary of the Warsaw Technical University. The beginnings of Electrical Department.
ELECTRICAL DEPARTMENT ∎ HIGHER ELECTROTECHNICAL EDUCATION ∎ HISTORY OF HIGHER EDUCATION ∎ UNIVERSITY OF MINING AND METALLURGY ∎ WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Tadeusz Korniak See⇒ 2015-24-2-179-194
Bister Sp. z o. o. [Bister private limited company]
Piotr W. Fuglewicz e-mail: pwf@tip.net.pl
Muzeum Historii Komputerów i Informatyki [Museum of Computer History and Informatics]
MASTER zaawansowany system operacyjny stworzony w warunkach przemysłowych
MASTER Advanced Operating System created in industrial conditions.
ADVANCED OPERATING SYSTEM ∎ CNPSS MERASTER ∎ MASTER

Zbigniew J. Wójcik See⇒ 2015-24-2-195-216
Warszawa
Dr Stanisław Czarniecki (1921-2013). Geolog, historyk nauki, bibliofil i działacz społeczny. Wspomnienia i refleksje
Dr. Stanisław Czarniecki (1921-2013) Geologist, historian of science and a worker for voluntary causes.
CZARNIECKI STANISŁAW ∎ GEOLOGICAL-STRATIGRAPHIC LABORATORY ∎ HISTORY OF GEOLOGY ∎ JAGIELLONIAN UNIVERSITY ∎ POLISH ACADEMY OF SCIENCES ∎ STASZIC STANISŁAW

Agnieszka Patrycja Szukała, Izabela Szukała e-mail: agumed@onet.pl
Zakład Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi [Department of History of Medicine and Pharmacy, Medical University of Lodz]
Prof. dr hab. n. med. Alina Komorowska – twórca ginekologii dziecięcej i dziewczęcej w Polsce.

Lucyna Szaniawska e-mail: lucyna-szaniawska@wp.pl
Warszawa
Wspomnienia o Profesorze dr. hab. Stanisławie Alexandrowiczu (5 IV 1931-9 IV 2015).

Zbigniew Szewczuk e-mail: zbigniew.szewczuk@chem.uni.wroc.pl
Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław [Faculty of Chemistry, University of Wrocław]
Profesor Ignacy Zenon Siemion, chemik, wybitny naukowiec i nauczyciel akademicki.

Soňa Štrbáňová e-mail: sonast2@gmail.com
Institute for Contemporary History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague
Éva Katalin Vámos (1950–2015).

NOVA LITTERARIA

Roman Mierzecki e-mail: mierzrom@wp.pl
Warszawa
Recenzja: Ryszard Wójcik. Kapryśna gwiazda Rudolfa Weigla. Gdańsk. Wyd. U.G., 2015, 296 s.

Jerzy Supady e-mail: jerzysupady@wp.pl
Akademia Polonijna w Częstochowie, Częstochowa-Łódź [Polonia University in Częstochowa]
Recenzja: Lech Bieganowski, Zarys historii okulistyki w kręgu kultury śródziemnomorskiej. Starożytność – średniowiecze – renesans. Cz. I. Okulistyka w starożytności. Bydgoszcz 2014 Wyd. Coll. Med., 185 s.