No. 1–2/2010

Front cover No, 1-2/2010No. 1–2/2010

Adrianna Szczerba See⇒ 2010-19-1-2-007-021
Uniwersytet Łódzki, Łódź [University of Lodz]
Rola Carskiej Komisji Archeologicznej w ochronie zabytków archeologicznych na terenie Imperium Rosyjskiego
The role of the Imperial Archaeological Commission in the protection of archaeological sites and findings on the territory of the Russian Empire.
HERMITAGE ∎ HISTORY OF ARCHAEOLOGY ∎ IMPERIAL ARCHAEOLOGICAL COMMISSION ∎ PROTECTION OF ARCHAEOLOGICAL SITES & FINDINGS

Stanisław Domoradzki See⇒ 2010-19-1-2-023-062
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów [University of Rzeszów]
Zofia Pawlikowska-Brożek
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków [AGH University of Science and Technology]
Józef Marcinkiewicz (1910-1940) w świetle dokumentów i wspomnień. W stulecie urodzin
Józef Marcinkiewicz (1910-1940) On the centenary of Marcinkiewicz’s birth in the light of documents and reminiscences
HISTORY OF MATHEMATICS ∎ HISTORY OF POLISH MATHEMATICS ∎ MARCINKIEWICZ JÓZEF

Jarosław Jastrzębski See⇒ 2010-19-1-2-063-081
Uniwersytet Jagielloński, Kraków [Jagiellonian University in Kraków]
Habilitacja w państwowym szkolnictwie akademickim II Rzeczypospolitej
“Habilitacja” in state higher education in inter-war Poland.
‘DOCENT’ ∎ ‘HABILITACJA’ ∎ HISTORY OF HIGHER EDUCATION ∎ HISTORY OF POLAND (1918-1939) ∎ HISTORY OF POLISH HIGHER EDUCATION

Tauras Mekas, Živilė Petkevičiutė See⇒ 2010-19-1-2-083-090
Muzeum Farmacji w Kownie, Litwa [Museum of the History of Lithuanian Medicine and Pharmacy in Kaunas, Lithuania]
Paralele w badaniach etnofarmaceutycznych przeprowadzonych w 1927 roku w Wilnie i w 2007 roku w Worniach
Parallels between ethnopharmaceutic research in Wilno in 1927 and at Wornie in 2007.
HISTORY OF ETHNOPHARMACY (LITHUANIA) ∎ HISTORY OF PHARMACY ∎ MUSZYŃSKI JAN

Kazimiera Calińska See⇒ 2010-19-1-2-091-110
Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa [Polish Scientific Publishers PWN S.A.]
Dwie encyklopedie – zdarzenia z przeszłości
Two encyclopaedias – events from the past.
GENERAL ENCYCLOPAEDIAS ∎ HISTORY OF SCIENCE ∎ POLISH ENCYCLOPAEDIAS ∎ POPULARIZATION OF KNOWLEDGE

Krystian K. A. Żymełka See⇒ 2010-19-1-2-111-178
Laboratorium Badawcze Urządzeń i Systemów Sterowania Transportu Szynowego, Katowice [Research Laboratory of Digital Devices and Systems for Rail Transport Control]
Minikomputer PRS-4. Wspomnienia konstruktora
The PRS-4 minicomputer. A constructor’s reminiscences.
HISTORY OF TECHNOLOGY ∎ MINE SAFETY-MONITORING SYSTEM ∎ MINICOMPUTER PRS-4 ∎ PROCESS MONITORING SYSTEM ∎ PRODUCTION PROCESS MONITORING

Edward A. Mierzwa See⇒ 2010-19-1-2-179-202
Wydział Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Piotrków Trybunalski [Faculty of History, Jan Kochanowski University in Kielce]
Wkład historiografii polskiej do dziedzictwa światowego
The contribution of Polish historiography to the world’s heritage.
HISTORY OF HISTORIOGRAPHY ∎ LANGUAGE BARRIER ∎ POLISH HISTORIOGRAPHY

Józef Świeboda See⇒ 2010-19-1-2-203-272
Rzeszów
Szkolnictwo handlowe w Galicji
Commercial education in Galicja.
COMMERCIAL EDUCATION (GALICIA) ∎ HISTORY OF EDUCATION

Tadeusz Marian Nowak
Warszawa
Kartografia – moja miłość. Fragment pamiętnika
Cartography – my fate. A fragment of diary.
(No summary)

Grzegorz Jezierski See⇒ 2010-19-1-2-303-329
Politechnika Opolska, Opole [Opole University of Technology]
Krótka historia promieniowania rentgenowskiego w Polsce
A short history of X-rays in Poland.
ACCELERATOR ∎ BETATRON ∎ HISTORY OF TECHNOLOGY ∎ MEDICAL RADIOLOGY ∎ X-RAY DIFFRACTION ∎ X-RAY EQUIPMENT ∎ X-RAY FLUORESCENCE ∎ X-RAY TUBE ∎ X-RAYS

Sławomir Łotysz See⇒ 2010-19-1-2-331-344
Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra [University of Zielona Góra]
Kontrowersje wokół roli tzw. polskiego procesu w amerykańskim programie kauczuku syntetycznego w latach 1942-1945
Controversies over the role of the “Polish formula” in the American synthetic rubber programme of 1942-1945.
HISTORY OF TECHNOLOGY ∎ POLISH CONTRIBUTION TO AMERICAN WAR EFFORT ∎ SYNTHETIC RUBBER ∎ SYNTHETIC RUBBER PROGRAM

Andrzej J. Wójcik See⇒ 2010-19-1-2-345-368
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa [Institute for the History of Science PAS]
Dzieje rozpoznania kopalin na obszarze dawnego Księstwa Siewierskiego oraz pierwszy opis i mapa geologiczno-górnicza regionu (1806 r.)
The history of identifying minerals on the territory of the former Duchy of Siewierz and the first geological-mining description and map of the region (1806).
DUCHY OF SIEWIERZ ∎ GEOLOGICAL-MINING MAP ∎ HISTORY OF GEOLOGY ∎ UPPER SILESIA