No. 1–2/2009

Frony cover No. 1-2/2009No. 1–2/2009

Jarosław Kurkowski See⇒ 2009-18-1-2-007-050
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa [Institute for the History of Science PAS]
Między Wschodem a Zachodem. Bernard Syruć (Siruć), 1731-1784
Between the East and West. Bernard Syruć (Siruć), 1731-1784.
HISTORY OF EDUCATIONHISTORY OF HISTORIOGRAPHYPIARISTS ∎ SYRUC (SIRUC) BERNARD ∎ UNIVERSITY OF VILNIUS

Konrad Jacek Jędrzejczyk See⇒ 2009-18-1-2-051-064
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku [Public Vocational High School in Włocławek]
Działalność archeologiczna Komisji Fizjograficznej (Polskiego) Towarzystwa Krajoznawczego w latach 1911-1918
Archaeological research by the Physiographic Committee of the (Polskie) Towarzystwo Krajoznawcze [(Polish) Tourist Society] (1911-1918).
(POLISH) TOURIST SOCIETY – PHYSIOGRAPHIC COMMITTEE ∎ HISTORY OF ARCHAEOLOGY

Małgorzata Śliż See⇒ 2009-18-1-2-065-072
Cieszyn
Przyczynek do dziejów studiów hebraistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Lektorat hebrajskiego na Wydziale Filozoficznym (1926-1939)
A contribution to the history of Hebrew studies at the Jagiellonian University in Cracow: a course in the Hebrew language at the Faculty of Philosophy (1926-1939).
HEBREW LANGUAGE COURSE – JAGIELLONIAN UNIVERSITY ∎ HEBREW STUDIES HISTORY ∎ HISTORY OF HIGHER EDUCATION

Anna Trojanowska See⇒ 2009-18-1-2-073-110
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa [Institute for the History of Science PAS]
Rozważania nad pożywnością pokarmów w polskich publikacjach naukowych od 1800 r. do odkryć Justusa von Liebiga
Reflections on the nutritional value of foods in Polish scientific publications, from 1800 until the discoveries by Justus von Liebig.
CHEMICAL RESEARCH (19TH C.) ∎ FOOD INGREDIENTS ∎ HISTORY OF CHEMISTRY ∎ LIEBIG JUSTUS VON ∎ NUTRITIONAL VALUE

Joanna Przybyło See⇒ 2009-18-1-2-111-218
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu [Nicolaus Copernicus University]
„Kalendarz Farmaceutyczny” mgra farm. Franciszka Heroda z lat 1921-1939
“Kalendarz Farmaceutyczny” [Pharmaceutical Almanac] (1921-1939) by Franciszek Herod, M. Pharm.
HEROD FRANCISZEK – PHARMACEUTICAL JOURNALS’ PUBLISHER ∎ HISTORY OF PHARMACY ∎ JOURNAL ‘KALENDARZ FARMACEUTYCZNY’ (PHARMACEUTICAL ALMANAC) ∎ JOURNAL ‘WIADOMOŚCI FARMACEUTYCZNE’ (PHARMACEUTICAL NEWS) ∎ PHARMACEUTICAL SCIENCES ∎ SCIENTIFIC JOURNALS

Ewa Gostomska See⇒ 2009-18-1-2-219-310
Uniwersytet Medyczny, w Łodzi [Medical University of Lodz]
Powstanie i rozwój Oddziału Analityki Medycznej (Medycyny Laboratoryjnej) na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej (Uniwersytetu Medycznego) w Łodzi
The establishment and development of the Medical Analytics Division/Division of Laboratory Medicine at the Pharmaceutical Faculty of the Medical Academy/Medical University of Łódź.
HISTORY OF LABORATORY MEDICINE ∎ HISTORY OF MEDICINE ∎ MEDICAL UNIVERSITY OF ŁÓDŹ

Małgorzata Przeniosło See⇒ 2009-18-1-2-311-330
Akademia Świętokrzyska w Kielcach = Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach [Jan Kochanowski University in Kielce]
Zagraniczne wyjazdy naukowe polskich matematyków w dwudziestoleciu międzywojennym
Scholarly trips abroad by Polish mathematicians in the inter-war period (1918-1939).
FOREIGN SCHOLARLY CONTACTS ∎ HISTORY OF MATHEMATICS ∎ POLISH SCHOOL OF MATHEMATICS

Andrzej J. Wójcik See⇒ 2009-18-1-2-331-348
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa [Institute for the History of Science PAS]
Mapy okręgów górniczych Królestwa Polskiego
Maps of mining districts in the Kingdom of Poland.
HISTORY OF GEOLOGYHISTORY OF MININGKINGDOM OF POLAND ∎ MAPS OF MINING DISTRICTS ∎ STRASZ MAKSYMILIAN

Sławomir Łotysz See⇒ 2009-18-1-2-349-366
Uniwersytet Zielonogórski [University of Zielona Góra]
Historia sporu o pewien wynalazek. Jan Szczepanik, Kazimierz Żegleń i kamizelka kuloodporna
The history of a dispute about an invention: Jan Szczepanik, Kazimierz Żegleń and the bulletproof vest.
BULLETPROOF VEST ∎ HISTORY OF INVENTIONHISTORY OF TECHNOLOGY ∎ SOFT ARMOR ∎ SZCZEPANIK JAN ∎ ŻEGLEŃ CASIMIR

Tadeusz Marian Nowak See⇒ 2009-18-1-2-367-404
Warszawa
Moja przygoda z Wielką Grą. Fragment pamiętnika
My adventure with the TV quiz “Wielka Gra” – fragments of a memoir.
TV QUIZ ‘WIELKA GRA’