No. 1–2/2006

Front cover No. 1-2/2006No. 1–2/2006

Ryszard Mączyński See⇒ 2006-15-1-2-007-088
Katedra Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń [Chair of History of Art and Culture, Nicolaus Copernicus University]
Architekt Komisji Edukacji Narodowej. Nadzór nad budynkami szkół w latach 1777-1793
Architect of the Committee for National Education. Supervision of school buildings in the years 1777-1793.
COMMITTEE FOR NATIONAL EDUCATION (KEN) ∎ HISTORY OF ARCHITECTURE ∎ ZAWADZKI STANISŁAW

Jarosław Kurkowski See⇒ 2006-15-1-2-089-157
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa [Institute for the History of Science PAS]
Z dziejów polskiego edytorstwa źródeł historycznych. Maciej Dogiel (1715-1760)
From the history of Polish publishing of historical sources. Maciej Dogiel (1715-1760).
DOGIEL MACIEJ ∎ PUBLISHING OF HISTORICAL SOURCES ∎ HISTORY OF EDUCATIONPIARISTS

Jerzy Burchardt See⇒ 2006-15-1-2-159-167
Wrocław
Relacje między księciem Włodzisławem a Witelonem
Relations between Duke Włodzisław and Witelo.
HISTORY OF SCIENCEWITELO ∎ WŁODZISŁAW – DUKE OF WROCŁAW

Andrzej Bielski See⇒ 2006-15-1-2-169-197
Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń [Institute of Physics, Nicolaus Copernicus University]
Lech Bieganowski
Toruń
Zarys tradycji witelońskiej w literaturze nauk przyrodniczych
An outline of the Witelonian tradition in writing.
HISTORY OF SCIENCEWITELO

Jerzy Burchardt See⇒ 2006-15-1-2-199-205
Wrocław
O rozszczepieniu przez Witelona światła słonecznego w krysztale na kolory
On Witelo’s diffraction of sunlight in a crystal.
DIFFRACTION OF SUNLIGHT ∎ HISTORY OF SCIENCEWITELO

Lucyna Szaniawska See⇒ 2006-15-1-2-207-241
Biblioteka Narodowa, Warszawa [National Library of Poland]
Historia poznania Syberii dokumentowana mapami na przykładzie wybranych zachodnioeuropejskich XVI i XVII-wiecznych map
Map-documented history of exploration of Siberia as exemplified by selected West European maps of the 16th and 17th century.
HISTORY OF CARTOGRAPHY ∎ HISTORY OF GEOGRAPHY ∎ HISTORY OF SCIENCE ∎ HISTORY OF SIBERIA’S EXPLORATION

Aldona Ertman See⇒ 2006-15-1-2-243-254
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa [Institute for the History of Science PAS]
O memoriale królewskiego kartografa Karola Perthéesa
About a manuscript by the Royal Cartographer, Karol Perthées.
PERTHÉES KAROL DEHISTORY OF CARTOGRAPHYHISTORY OF SCIENCE

Andrzej J. Wójcik See⇒ 2006-15-1-2-255-278
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa [Institute for the History of Science PAS]
Jan Marian Hempel – autor map górniczych i geologicznych Królestwa Polskiego
Jan Marian Hempel – author of geological and mining maps of the Kingdom of Poland.
HEMPEL JAN MARIAN ∎ GEOLOGICAL AND MINING MAPS ∎ HISTORY OF GEOLOGYHISTORY OF MININGKINGDOM OF POLAND

Maria Magdalena Blombergowa See⇒ 2006-15-1-2-279-292
Katedra Archeologii Historycznej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź [Chair of Historical Archaeology, University of Lodz]
Archeologa Jana Bartysa pamiętnik z Kozielska
Diary of the archaeologist Jan Bartys from the prisoners of war camp at Kozielsk.
BARTYS JAN ∎ HISTORY OF ARCHAEOLOGY ∎ KATYN CRIME ∎ SOVIET CAMP AT KOZIELSK

Anna Trojanowska See⇒ 2006-15-1-2-293-308
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa [Institute for the History of Science PAS]
Kumys i kefir jako środki odżywcze o lecznicze. Rozważania na łamach polskich czasopism medycznych drugiej połowy XIX w.
Koumiss and kephir as foodstuffs and medicines. Discussions on Polish medical journals of the second half of 19th century.
HISTORY OF MEDICINEHISTORY OF SCIENCE ∎ KEPHIR ∎ KOUMISS ∎ SCIENTIFIC JOURNALS

Roman Mierzecki See⇒ 2006-15-1-2-309-367
Warszawa
Badania fizykochemiczne w Polsce po roku 1945
Polish physico-chemical studies after 1945.
HISTORY OF CHEMISTRYHISTORY OF SCIENCE ∎ POLISH PHYSICOCHEMICAL STUDIES

Henryk Mierzecki See⇒ 2006-15-1-2-369-375
Warszawa
Czasy i klimaty. Starania o utworzenie Klinicznego Instytutu Pracy w latach 1946-1948
Times and Climates. Efforts to establish a Clinical Institute of Labour, 1946-1948.
CLINICAL INSTITUTE OF LABOUR AT WARSAW ∎ HISTORY OF MEDICINEHISTORY OF SCIENCE