No. 1–2/2004

Front cover No. 1-2/2004No. 1–2/2004

Zbigniew J. Wójcik See⇒ 2004-13-1-2-007-023
Muzeum Ziemi PAN, Warszawa [Museum of the Earth PAS]
O naukach przyrodniczych w dawnych polskich encyklopediach rolniczych
On natural sciences in old Polish agricultural encyclopaedias.
HISTORY OF SCIENCE ∎ POLISH AGRICULTURAL ENCYCLOPAEDIES

Ryszard Mączyński See⇒ 2004-13-1-2-025-065
Zakład Historii Sztuki Nowożytnej, Katedra Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Toruński [Department of History of Modern Art, Chair of History of Art. and Culture Nicolaus Copernicus University]
Edukacja z zakresu sztuk plastycznych w warszawskich szkołach pijarów (1740-1833)
Fine-arts education in the Piarist schools of Warsaw (1740-1833).
ARTISTIC EDUCATION IN WARSAW ∎ HISTORY OF EDUCATIONPIARISTS

Michał Pędracki See⇒ 2004-13-1-2-067-097
Instytut Historii Nauki PAN [Institute for the History of Science PAS]
Sieroszewski, szamanizm i psychologia głębi
Sieroszewski, shamanism and depth psychology.
SIEROSZEWSKI WACŁAW ∎ HISTORY OF ETHNOLOGY ∎ HISTORY OF PSYCHOLOGY

Edward Rużyłło See⇒ 2004-13-1-2-099-112
Warszawa
Rola siły osobowości człowieka w praktyce lekarskiej
The role of the strength of human personality in medical practice.
HISTORY OF MEDICINE ∎ HUMAN PERSONALITY ∎ MEDICAL PRACTICE

Halina Lichocka See⇒ 2004-13-1-2-113-121
Instytut Historii Nauki PAN [Institute for the History of Science PAS]
Historia pierwiastka narkotycznego
The history of the narcotic element.
ALCHEMYHISTORY OF CHEMISTRY ∎ NARCOTIC ELEMENT

Roman Mierzecki See⇒ 2004-13-1-2-123-183
Warszawa
Robert Boyle jako powątpiewający alchemik
Robert Boyle as a sceptical alchemist.
ALCHEMY ∎ BOYLE ROBERT ∎ HISTORY OF CHEMISTRY

Krystyna Schabowska See⇒ 2004-13-1-2-185-199
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Lublin [Lublin University of Technology, Mechanical, Engineering Faculty, Chair of Mechanical, Engineering and Mechatronics]
Metody zapisu konstrukcji mechanicznych w czasopiśmie „Izys Polska” (1820-1828)
Methods of representing mechanical constructions in the journal “Izys Polska”.
HISTORY OF TECHNOLOGY ∎ HISTORY OF MECHANICAL CONSTRUCTION ∎ JOURNAL IZYS POLSKA ∎ SCIENTIFIC JOURNALS

Andrzej J. Wójcik See⇒ 2004-13-1-2-201-220
Instytut Historii Nauki PAN [Institute for the History of Science PAS]
Działalność geologiczna i górnicza Fryderyka Krumpla w Okręgu Zachodnim Królestwa w pierwszej połowie XIX w.
The geological and mining activities of Friedrich Krumpel in the western region of the Kingdom of Poland.
HISTORY OF MINING ∎ KRUMPEL FRIEDRICH ∎ KINGDOM OF POLAND

Krzysztof Kmieć See⇒ 2004-13-1-2-221-239
Katedra Farmakognozji, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego [Chair of Pharmacognosy, Medical College, Jagiellonian University in Kraków]
Rośliny przyprawowe – rośliny lecznicze jako motyw ekslibrisu
Spice plants – medicinal plants as a motif in exlibrises.
EXLIBRISES ∎ HISTORY OF PHARMACY ∎ MEDICAL PLANTS ∎ SPICE PLANTS

Izabella Krzeptowska See⇒ 2004-13-1-2-241-302
Muzeum Botaniczne i Pracownia Historii Botaniki im. J. Dyakowskiej, Uniwersytet Jagielloński [Botanic Garden Museum and History of Botany Workroom, Jagiellonian University in Kraków]
Koleje życia Emila Godlewskiego sen. (1847-1930) – pioniera polskiej fizjologii roślin
The life of Emil Godlewski Sr. (1847-1930) – a pioneer of Polish plant physiology.
HISTORY OF PLANT PHYSIOLOGY ∎ GODLEWSKI EMIL ∎ HISTORY OF NATURAL SCIENCES ∎ POLISH PLANT PHYSIOLOGY

Józef Hurwic See⇒ 2004-13-1-2-303-310
Marsylia [Marseille, France]
Włodzimierz Zonn (1905-1975). Astronom i utalentowany publicysta naukowy
Włodzimierz Zonn (1905-1975). Astronomer and talented science writer.
HISTORY OF ASTRONOMY ∎ POPULARIZATION OF SCIENCE ∎ ZONN WŁODZIMIERZ