No. 1–2/2002

Front cover No. 1-2/2002No. 1–2/2002

SZKOŁY JĘZYKOZNAWSTWA POLONISTYCZNEGO XX W.
SCHOOLS OF POLISH LANGUAGE STUDIES IN THE 20TH CENTURY

Wstęp

Irena Bajerowa See⇒ 2002-11-1-2-009-020
Dwie szkoły językoznawstwa polonistycznego XX w. – konflikty i współpraca
Two schools of Polish Language studies in the 20th century – rivality and cooperation.

Jadwiga Puzynina See⇒ 2002-11-1-2-021-027
Uwagi do artykułu prof. Ireny Bajerowej
Remarks on the article by Irena Bajerowa.

Jerzy Bartmiński See⇒ 2002-11-1-2-029-042
Lubelska etnolingwistyka
Ethnolinguistic research in Lublin.

Stanisław Gajda See⇒ 2002-11-1-2-043-057
Opolska stylistyka
Stylistics in Opole.

Stefan Zbigniew Różycki
200 lat dziejów nauk geologicznych w Warszawie [wprowadzenie wydawców]
(No summary)

Stefan Zbigniew Różycki See⇒ 2002-11-1-2-065-140
200 lat dziejów nauk geologicznych w Warszawie
Two hundred years of geological sciences in Warsaw.

Ireneusz P. Maj See⇒ 2002-11-1-2-141-153
Instytut Wschodni w Warszawie – zarys działalności
The Eastern Institute in Warsaw – an outline of activities.

Wanda Parnowska See⇒ 2002-11-1-2-155-250
Charakterystyka naukowego dorobku Instytutu Leków (1951-2002)
Characterization of scientific possession of Drug Institute (1951-2002).

Ignacy Z. Siemion See⇒ 2002-11-1-2-250-297
Sława i zniesławienie. O życiu i pracach Augustyna Wróblewskiego
The life and works of Augustyn Wóblewski.

Roman Mierzecki See⇒ 2002-11-1-2-299-311
Związek chemiczny – historyczny rozwój pojęcia
Chemical Compound. The historical development of the notion.

Stanisław Salmonowicz See⇒ 2002-11-1-2-313-336
Jak studiowałem w dobie polskiego stalinizmu
How I studied during the years of Polish Stalinism.

Irena Turnau See⇒ 2002-11-1-2-337-377
Pochwała samouctwa
In praise of self-instruction.