No. 1, No. 2/1998

Front cover No. 1/1998No. 1/1998

Roman Mierzecki See⇒ 1998-7-1-007-028
Echa odkrycia Polonu i Radu. Ogólnodostępne wykłady i prasa w latach 1898-1901
The discovery of Polonium and Radium in the Polish press 1898-1901.

Roman Bugaj See⇒ 1998-7-1-029-042
Traktat Teofrasta z Erezos O ogniu
Theophrastus’ treatise On Fire.

Jerzy Mioduszewski See⇒ 1998-7-1-043-057
O przekonaniach leżących u źródeł matematyki
On convictions lying at the sources of mathematics.

Paolo Galuzzi See⇒ 1998-7-1-059-069
Grobowce Galileusza czyli o pośmiertnym życiu bohatera nauki
The sepulchres of Galileo Galilei or about the posthumous life of the hero of science.

Stanisław Obirek SJ See⇒ 1998-7-1-071-077
Swoista inkulturacja – jezuici i polski sarmatyzm
Jesuits and Polish sarmatism – a specific case of inculturation.

Irena Stasiewicz-Jasiukowa See⇒ 1998-7-1-079-092
Rola oświeconego katolicyzmu w rozwoju myśli naukowej i pedagogicznej we wczesnym polskim Oświeceniu
The role of enlightened Catholicism in the development of scientific and pedagogic thought in the early Enlightenment period in Poland.

Ignacy Z. Siemion See⇒ 1998-7-1-093-113
Andrzeja Trzcińskiego zasługi dla chemii w Polsce
Andreas Trzciński’s contribution to the development of chemistry in Poland.

Antonio M. Amorim Da Costa See⇒ 1998-7-1-115-147
Od medycznego nauczania w XVII w. do Portugalskiego Towarzystwa Chemicznego na początku XX w.
From the medical instruction in the 17th century to the Portuguese Chemical Society in the early years of the 20th century.

Bolesław Orłowski See⇒ 1998-7-1-149-164
Z pogranicza badań nad dorobkiem Wielkiej Emigracji. Jerzy Ręczyński (1805-1899)
On the margin of researches on the legacy of Great Emigration Jerzy Ręczyński (1805-1899).

Jadwiga Złotorzycka See⇒ 1998-7-1-165-181
Profesor Rudolf Weigl (1883-1957) i jego Instytut
Professor Rudolf Weigl (1883-1957) and his Institute.

Stanisław Werner See⇒ 1998-7-1-183-215
Profesor Wacław Werner (1879-1948)
The life of Professor Wacław Werner (1879-1948).

Front cover No. 2/1998No. 2/1998

Małgorzata Frankowska-Terlecka See⇒ 1998-7-2-007-028
Pojęcie filozofii u Jana z Meun: druga część Powieści o Róży
Jean de Meun’s idea of philosophy: the second part of the Roman de la Rose.

Tadeusz Marian Nowak See⇒ 1998-7-2-029-052
Wartości poznawcze franciszkańskich wypraw do Azji Centralnej i Zachodniej w XIII i XIV wieku
The value of knowledge gained from Franciscan expeditions to Central and Eastern Asia in the 13th and 14th century.

Irena Stasiewicz-Jasiukowa See⇒ 1998-7-2-053-069
Recepcja poglądów Chrystiana Wolffa w środowiskach katolickich polskiego Oświecenia
The reception of Christian Wolff’s views in the Catholic milieus of the Polish Enlightenment.

Paweł Komorowski See⇒ 1998-7-2-071-106
Koncepcja historii Edwarda Gibbona
Edward Gibbon’s conception of history.

Stanisław Marmuszewski See⇒ 1998-7-2-107-119
Tradycja w życiu codziennym socjologów
Tradition in sociologists’ everyday life.

Janusz Goćkowski See⇒ 1998-7-2-121-139
Tożsamość i przystosowanie: dwa problemy socjologów polskich po II wojnie światowej
Identity and adaptation: two problems of Polish sociologists after the Second World War.

Ignacy Z. Siemion See⇒ 1998-7-2-141-154
Piotr Ernest Jan Scheffler XVII-wieczny gdańsko-warszawski przyrodnik i ekspert górniczy
P.E.J. Scheffler, naturalist and mining expert, active in Gdańsk and Warsaw in the 18th century.

Dorota Kozłowska See⇒ 1998-7-2-155-188
Spuścizna naukowa Leonarda Jaczewskiego
The scientific legacy of Leonard Jaczewski.

Gabriel Brzęk See⇒ 1998-7-2-189-223
Włodzimierz Dzieduszycki. Życie i działalność
Włodzimierz Dzieduszycki. Life and work.