No. 1, No. 2/1995

Front cover No. 1/1995No. 1/1995

Andrzej Bednarczyk See⇒ 1995-4-1-007-071
Asklepiades z Bitynii i szkoła metodyków
Asclepiades of Bithynia and the methodist school of medicine.

Ignacy Z. Siemion See⇒ 1995-4-1-073-103
Chemiczne i alchemiczne próby Jerzego Forstera
Georg Forster’s chemical and alchemical activities.

Krystyna Kabzińska See⇒ 1995-4-1-105-119
Prace Antoine Lavoisiera z dziedziny chemii roślinnej i zwierzęcej
Antoine Lavoisier’s work on the plant and animal chemistry.

Roman Lutyński See⇒ 1995-4-1-121-127
Kierunki rozwoju krakowskiej szkoły higieny
Evolution of research programmes and trends of Cracow school of hygiene.

Barbara Kuźnicka See⇒ 1995-4-1-129-146
Dorobek historii farmacji w polskich realiach lat 1994-1994
The output of Polish pharmacy in the Polish circumstances of 1990-1994.

Alicja Kulecka See⇒ 1995-4-1-147-173
Spuścizny po uczonych jako materiał źródłowy do historii nauki
The legacy of Polish scholars as a source for the history.

Zbigniew Janowicz
Stanisław Kasznica (1874-1958)
(No summary)

Stanisław Kasznica See⇒ 1995-4-1-185-250
Autobiografia. Do druku przygotowała oraz wstępem opatrzyła Eleonora Kasznica
The autobiography of professor Stanisław Kasznica.

Front cover No. 2/1995No. 2/1995

Stanisław Salmonowicz See⇒ 1995-4-2-006-027
Cesare Beccaria (1738-1794). Sylwetka i dzieło
Cesare Beccaria (1738-1794). Silhouette and work.

Katarzyna Sójka-Zielińska See⇒ 1995-4-2-029-042
Cesare Beccaria a ochrona praw człowieka w procesie karnym
Cesare Beccaria – protection of human rights in criminal proceedings.

Mariusz Affek See⇒ 1995-4-2-043-054
Idee humanitarne w czasopismach polskiego Oświecenia
The humanitarian thought in the journals of Polish Enlightenment.

Paweł Komorowski See⇒ 1995-4-2-055-068
Listy o studiowaniu i zastosowaniu historii Henry Bolingbroke’a
Henry St. John Bolingbroke’s Letters on the study and use of history.

Teodozij Prysiażnyj See⇒ 1995-4-2-069-095
Udział pijarów w rozwoju nauki i kultury na Ukrainie w XVII-XIX w.
Contribution of Piarist fathers to the development of science and culture in Ukraine.

Józef Świeboda See⇒ 1995-4-2-097-144
Problemy narodowościowe w szkolnictwie galicyjskim (1772-1818)
National problems in Galicia’s educations.

Ignacy Z. Siemion See⇒ 1995-4-2-145-169
O recepcji teorii Lavoisiera w Polsce
The propagation of Lavoisier’s theory of combustion in Poland.

Roman Mierzecki See⇒ 1995-4-2-171-221
Chemia w polskich uczelniach okresu międzywojennego. Chemia fizyczna
Chemistry in Polish schools of higher education between the two war. Physical chemistry.