“PROTECTION OF ARCHAEOLOGICAL SITES & FINDINGS”

Adrianna Szczerba See⇒ 2012-21-1-2-123-139
Prawno-administracyjna ochrona zabytków archeologicznych w Królestwie Polskim
Legal and administrational protection of archaeological sites in the Kingdom of Poland.

Adrianna Szczerba See⇒ 2010-19-1-2-007-021
Rola Carskiej Komisji Archeologicznej w ochronie zabytków archeologicznych na terenie Imperium Rosyjskiego
The role of the Imperial Archaeological Commission in the protection of archaeological sites and findings on the territory of the Russian Empire.