PRENUMERATA

WARUNKI  PRENUMERATY

Prenumerata krajowa:
Przez „RUCH” S.A. – wpłaty na prenumeratę przyjmują Zespoły Prenumeraty „RUCH” właściwe dla miejsca zamieszkania. Termin przyjmowania wpłat na prenumeratę krajową do 5-go każdego miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia prenumeraty.
Infolinia 801 800 803 lub 22 693 7000; www.prenumerata.ruch.com.pl

Prenumerata opłacana w złotówkach ze zleceniem wysyłki za granicę:
Informacji o warunkach prenumeraty i sposobie zamawiania udziela „RUCH” S.A. Biuro Kolportażu – Zespół Obrotu Zagranicznego, 03-236 Warszawa, ul. Annopol l7a, telefon +48 22 693-67-03

Prenumerata opłacana w PLN:
przelewem na konto w banku PEKAO S.A. IV O/Warszawa,
68124010531111000004430494 lub w kasie Oddziału.
Dokonując wpłaty za prenumeratę w Banku czy też w Urzędzie Pocztowym należy podać: nazwę naszej firmy, nazwę banku, numer konta, czytelny pełny adres odbiorcy za granicą, okres prenumeraty, rodzaj wysyłki (p-tą priorytetową czy ekonomiczną) oraz zamawiany tytuł.
Warunkiem rozpoczęcia wysyłki prenumeraty, jest dokonanie wpłaty na nasze konto.

Prenumerata opłacana w dewizach przez odbiorcę z zagranicy:
– przelewem na nasze konto w banku SWIFT banku: PKOPPLPWXXX
w USD PEKAO S.A. IV O/W-wa IBAN PL54124010531787000004430508
w EUR PEKAO S.A. IV O/W-wa IBAN PL46124010531978000004430511
po dokonaniu przelewu prosimy o przesłanie kserokopii polecenia przelewu z podaniem adresu i tytułu pod nr faxu +48 22 532-87-31.
– czekiem wystawionym na firmę „RUCH S.A. OKDP” i przesłanym razem z zamówieniem listem poleconym na nasz wyżej podany adres.
– kartą kredytową VISA lub MASTERCARD przez internet – informacje o płatnościach https://www.prenumerata.ruch.com.pl/platnosci

Zamówienia na prenumeratę „Analecta” można kierować również bezpośrednio do wydawcy, wpłacając należność na konto:
IHN PAN, Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa. Bank Gospodarstwa Krajowego PL 93 1130 1017 0020 1466 8520 0002
Koszt rocznej prenumeraty 1 egz. „Analecta” (2 zeszyty) wynosi 50,- zł. (w tym 5% VAT).
Archiwalne numery można nabyć lub zamówić w Instytucie Historii Nauki PAN.