“PIARISTS”

Krzysztof Jastrzębski See⇒ 2011-20-2-051-061
Pijarska szkoła rzemieślnicza w Opolu Lubelskim – pomyłka badaczy
The Piars’ craft school in Opole Lubelskie – the researchers’ mistake.

Jarosław Kurkowski See⇒ 2009-18-1-2-007-050
Między Wschodem a Zachodem. Bernard Syruć (Siruć), 1731-1784
Between the East and West. Bernard Syruć (Siruć), 1731-1784.

Jarosław Kurkowski See⇒ 2006-15-1-2-089-157
Z dziejów polskiego edytorstwa źródeł historycznych. Maciej Dogiel (1715-1760)
From the history of Polish publishing of historical sources. Maciej Dogiel (1715-1760).

Ryszard Mączyński See⇒ 2004-13-1-2-025-065
Edukacja z zakresu sztuk plastycznych w warszawskich szkołach pijarów (1740-1833)
Fine-arts education in the Piarist schools of Warsaw (1740-1833)