“PERTHÉES KAROL DE”

Aldona Ertman See⇒ 2007-16-1-2-129-137
Rękopiśmienna mapa województwa podlaskiego Karola Perthéesa z r. 1795. Jej źródła, metoda opracowania i znaczenie dla badań historycznych
A manuscript map of the Podlasie province by Karol de Perthées from 1795. Its sources, method of drawing and significance for historical research.

Aldona Ertman See⇒ 2006-15-1-2-243-254
O memoriale królewskiego kartografa Karola Perthéesa
About a manuscript by the Royal Cartographer, Karol Perthées.