“ORZESZKO ELIZA”

Anna Maria Kielak See⇒ 2007-16-1-2-055-064
Eliza Orzeszkowa – znawczyni sztuki zielarskiej
Eliza Orzeszkowa as a herbalist.

Eugeniusz Tiszczenko See⇒ 2007-16-1-2-065-068
Botaniczna działalność Elizy Orzeszkowej w Grodnie
The botanical activity of Eliza Orzeszkowa in Grodno.