“KINGDOM OF POLAND”

Marek Rutkowski See⇒ 2014-23-1-027-050
Zasady organizacji wystaw przemysłowo-artystycznych w Królestwie Polskim epoki paskiewiczowskiej
Granting of “patents of freedom” and bringing industrial machine models to the Kingdom of Poland in the early Paskievich era.

Adrianna Szczerba See⇒ 2012-21-1-2-123-139
Prawno-administracyjna ochrona zabytków archeologicznych w Królestwie Polskim
Legal and administrational protection of archaeological sites in the Kingdom of Poland.

Andrzej J. Wójcik See⇒ 2009-18-1-2-331-348
Mapy okręgów górniczych Królestwa Polskiego
Maps of mining districts in the Kingdom of Poland.

Andrzej J. Wójcik See⇒ 2008-17-1-2-087-101
Działalność górnicza i geologiczna Józefa Cieszkowskiego w Okręgu Zachodnim Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX w.
The mining and geological activities of Józef Cieszkowski in the western district of the Kingdom of Poland in the first half of the 19th century.

Andrzej J. Wójcik See⇒ 2006-15-1-2-255-278
Jan Marian Hempel – autor map górniczych i geologicznych Królestwa Polskiego
Jan Marian Hempel – author of geological and mining maps of the Kingdom of Poland

Andrzej J. Wójcik See⇒ 2005-14-1-2-227-308
Organizacja władz górniczych i hutniczych Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX wieku
The organization of the authorities of the governmental mining and metallurgical industry in the Kingdom of Poland in the first half of the 19th century.

Andrzej J. Wójcik See⇒ 2004-13-1-2-201-220
Działalność geologiczna i górnicza Fryderyka Krumpla w Okręgu Zachodnim Królestwa w pierwszej połowie XIX w.
The geological and mining activities of Friedrich Krumpel in the western region of the Kingdom of Poland