“JOURNAL WSZECHSWIAT”

Tomasz Majewski See⇒ 2005-14-1-2-147-165
Botanika w warszawskich czasopismach „Pamiętnik Fizjograficzny” i „Wszechświat”
Botany in the Warsaw-based journals “Pamiętnik Fizjograficzny” and “Wszechświat”.

Marcin Dolecki See⇒ 2005-14-1-2-167-184
Nie-kwantowe teorie budowy atomu dyskutowane na łamach tygodnika „Wszechświat”
Non-quantum theories of atomic structure discussed in the journal “Wszechświat” in the years 1882-1914.