“HISTORY OF TECHNOLOGY”

Konrad Pylak See⇒ 2016-25-2-109-128
O paradygmacie konstruowania maszyn w pierwszym polskim podręczniku podstaw konstrukcji
About machine-design paradigm in the first Polish manual of the basics of machine design.

Krzysztof Dąbrowski See⇒ 2014-23-1-123-162
Telektroskop Szczepanika
Szczepanik’s telectroscope.

Przemysław Sadłowski, Jerzy Hickiewicz See⇒ 2014-23-1-183-194
Mieczysław Pożaryski (1875-1945), pierwszy prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Mieczysław Pożaryski (1875-1945), the first President of the Association of Polish Electrical Engineers.

Przemysław Sadłowski, Jerzy Hickiewicz See⇒ 2014-23-2-209-223
Stanisław Odrowąż-Wysocki (1876-1931)
Stanisław Odrowąż-Wysocki (1876-1931).

Alfred Neubauer See⇒ 2013-22-1-2-127-146
Historia wynalezienia perlonu
Pathways of the Perlon Knowledge

Zbigniew Tucholski See⇒ 2012-21-1-2-367-381
Inżynier Zdzisław Wojciechowski : zasłużony organizator służby zasobów PKP
Engineer Zdzisław Wojciechowski – A Veteran Organizer of the Stores Department of PKP (Polish State Railway).

Zbigniew Tucholski See⇒ 2011-20-2-143-171
Muzeum Kolejowe oraz Muzeum Komunikacji w Warszawie (1928-1939)
The Museum of the Railway Transport and the Museum of the City Transport in Warsaw (1928-1939).

Tomasz Wieja, Janusz Chmura See⇒ 2011-20-2-173-189
Krakowski Szlak Techniki – pierwsza postindustrialna miejska trasa turystyczna w Polsce
The Cracow Industrial Heritage Route – The first postindustrial city tourist route in Poland.

Krystian K. A. Żymełka See⇒ 2010-19-1-2-111-178
Minikomputer PRS-4. Wspomnienia konstruktora
The PRS-4 minicomputer. A constructor’s reminiscences.

Grzegorz Jezierski See⇒ 2010-19-1-2-303-329
Krótka historia promieniowania rentgenowskiego w Polsce
A short history of X-rays in Poland.

Sławomir Łotysz See⇒ 2010-19-1-2-331-344
Kontrowersje wokół roli tzw. polskiego procesu w amerykańskim programie kauczuku syntetycznego w latach 1942-1945
Controversies over the role of the “Polish formula” in the American synthetic rubber program of 1942-1945.

Sławomir Łotysz See⇒ 2009-18-1-2-349-366
Historia sporu o pewien wynalazek. Jan Szczepanik, Kazimierz Żegleń i kamizelka kuloodporna
The history of a dispute about an invention: Jan Szczepanik, Kazimierz Żegleń and the bulletproof vest.

Krystyna Schabowska See⇒ 2004-13-1-2-185-199
Metody zapisu konstrukcji mechanicznych w czasopiśmie „Izys Polska” (1820-1828)
Methods of representing mechanical constructions in the journal ‘Izys Polska’ (1820-1828)