“HISTORY OF POLISH HIGHER EDUCATION”

Joanna Łapa See⇒ 2011-20-1-237-361
Udział kadry wielkopolskiej w tworzeniu Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku
Share of representatives of Wielkopolska in establishing Faculty of Pharmaceutics at Medical Academy in Gdańsk.

Jarosław Jastrzębski See⇒ 2010-19-1-2-063-081
Habilitacja w państwowym szkolnictwie akademickim II Rzeczypospolitej
“Habilitacja” in state higher education in inter-war Poland.