“HISTORY OF PHYSICS”

Bronisław Średniawa, Zofia Pawlikowska-Brożek See⇒ 2005-14-1-2-099-125
Polskie podręczniki historii fizyki, astronomii i matematyki
Polish textbooks of the history of physics, astronomy and mathematics.

Marcin Dolecki See⇒ 2005-14-1-2-167-184
Nie-kwantowe teorie budowy atomu dyskutowane na łamach tygodnika „Wszechświat”
Non-quantum theories of atomic structure discussed in the journal “Wszechświat” in the years 1882-1914.