“HISTORY OF MINING”

Andrzej J. Wójcik See⇒ 2009-18-1-2-331-348
Mapy okręgów górniczych Królestwa Polskiego
Maps of mining districts in the Kingdom of Poland.

Andrzej J. Wójcik See⇒ 2008-17-1-2-087-101
Działalność górnicza i geologiczna Józefa Cieszkowskiego w Okręgu Zachodnim Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX w.
The mining and geological activities of Józef Cieszkowski in the western district of the Kingdom of Poland in the first half of the 19th century.

Andrzej J. Wójcik See⇒ 2006-15-1-2-255-278
Jan Marian Hempel – autor map górniczych i geologicznych Królestwa Polskiego
Jan Marian Hempel – author of geological and mining maps of the Kingdom of Poland

Andrzej J. Wójcik See⇒ 2004-13-1-2-201-220
Działalność geologiczna i górnicza Fryderyka Krumpla w Okręgu Zachodnim Królestwa w pierwszej połowie XIX w.
The geological and mining activities of Friedrich Krumpel in the western region of the Kingdom of Poland