HISTORY OF MEDICINE

Anna Trojanowska Zobacz⇒ 2015-24-1-131-147
Początki organoterapii. Dyskusje w polskich czasopismach medycznych na przełomie XIX i XX wieku
The beginnings of organotherapy. Discussions in Polish medical journals at the turn of the 19th and 20th century.

Jerzy Supady Zobacz⇒ 2014-23-2-151-158
Państwowa Szkoła Higieny i Instytut Higieny Psychicznej w okresie międzywojennym
The State School of Hygiene and the Institute of Mental Hygiene during interwar period.

Ewelina Horoszko Zobacz⇒ 2014-23-2-159-166
Wino i zdrowie w medycznym traktacie Dioskoridesa
Wine and health.

Tomasz Dywan Zobacz⇒ 2013-22-1-2-039-065
Cieplice w Szkle: nauki staropolskich medyków o leczniczym wykorzystaniu wód mineralnych około 1600 r.
Hot springs in a town of Shklo: the teachings of Old-polish physicians on the medicinal use of mineral waters ca. 1600.

Jerzy Supady Zobacz⇒ 2013-22-1-2-231-239
Powstanie i działalność łódzkiej Sekcji Walki z Gruźlicą w latach 1918-1939
Establishment and activities of tuberculosis section in Łódź in 1918-1939.

Jerzy Supady Zobacz⇒ 2012-21-1-2-325-332
Powstanie i działalność organizacji do walki z rakiem w Polsce : do 1939 r.
The origins and activity of the organizations to fight cancer in Poland (until 1939).

Agnieszka Patrycja Szukała Zobacz⇒ 2012-21-1-2-333-338
Prof. Włodzimierz Fijałkowski (1917-2003), twórca polskiej szkoły rodzenia
Prof. Włodzimierz Fijałkowski (1917-2003), creator of the Polish school of childbirth.

Marlena Radwańska Zobacz⇒ 2011-20-2-063-142
Leki roślinne stosowane w leczeniu Fryderyka Chopina
Herbal remedies used in the treatment of Frederic Chopin’s illness.

Monika Brucka-Stempkowska Zobacz⇒ 2011-20-2-191-201
Powstanie, struktura i działalność Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
The establishment, structure and scientific activities of the Polish Society of Allergology.

Ewa Gostomska Zobacz⇒ 2009-18-1-2-219-310
Powstanie i rozwój Oddziału Analityki Medycznej (Medycyny Laboratoryjnej) na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej (Uniwersytetu Medycznego) w Łodzi
The establishment and development of the Medical Analytics Division/Division of Laboratory Medicine at the Pharmaceutical Faculty of the Medical Academy/Medical University of Łódź.

Anna Trojanowska Zobacz⇒ 2006-15-1-2-293-308
Kumys i kefir jako środki odżywcze o lecznicze. Rozważania na łamach polskich czasopism medycznych drugiej połowy XIX w.
Koumiss and kephir as foodstuffs and medicines. Discussions on Polish medical journals of the second half of 19th century.

Henryk Mierzecki Zobacz⇒ 2006-15-1-2-369-375
Czasy i klimaty. Starania o utworzenie Klinicznego Instytutu Pracy w latach 1946-1948
Times and Climates. Efforts to establish a Clinical Institute of Labour, 1946-1948.

Teresa Ostrowska Zobacz⇒ 2005-14-1-2-205-208
Krótki przegląd XIX-wiecznej prasy zawierającej materiały do historii nauk medycznych
A short overview of 19th-century journals containing materials on the history of medical sciences.

Edward Rużyłło Zobacz⇒ 2004-13-1-2-099-112
Rola siły osobowości człowieka w praktyce lekarskiej
Medical practice, relationship between the patient and his doctor, human personality