“HISTORY OF MATHEMATICS”

Roman Duda See⇒ 2014-23-1-163-178
Pierwsze wykłady uniwersyteckie teorii mnogości na ziemiach polskich
First lectures in set theory at Polish universities.

Konrad Rudnicki See⇒ 2014-23-1-179-182
O Wacławie Sierpińskim
On Wacław Sierpiński.

Roman Duda See⇒ 2012-21-1-2-227-251
Matematycy polscy i polskiego pochodzenia w Europie Zachodniej i obu Amerykach : ludzie i losy
Mathematicians of Polish origin in Western Europe and two Americas – people and their lives.

Stanisław Domoradzki, Zofia Pawlikowska-Brożek See⇒ 2010-19-1-2-023-062
Józef Marcinkiewicz (1910-1940) w świetle dokumentów i wspomnień. W stulecie urodzin
Józef Marcinkiewicz (1910-1940) On the centenary of Marcinkiewicz’s birth in the light of documents and reminiscences

Małgorzata Przeniosło See⇒ 2009-18-1-2-311-330
Zagraniczne wyjazdy naukowe polskich matematyków w dwudziestoleciu międzywojennym
Scholarly trips abroad by Polish mathematicians in the inter-war period (1918-1939).

Bogdan Lisiak See⇒ 2005-14-1-2-085-097
Współpraca Adama Adamandego Kochańskiego z Janem Heweliuszem
Collaboration of Adam Adamandy Kochański with Jan Heweliusz.

Bronisław Średniawa, Zofia Pawlikowska-Brożek See⇒ 2005-14-1-2-099-125
Polskie podręczniki historii fizyki, astronomii i matematyki
Polish textbooks of the history of physics, astronomy and mathematics.