HISTORY OF INDUSTRY

Marek Rutkowski Zobacz⇒ 2014-23-1-027-050
Zasady organizacji wystaw przemysłowo-artystycznych w Królestwie Polskim epoki paskiewiczowskiej
Granting of “patents of freedom” and bringing industrial machine models to the Kingdom of Poland in the early Paskievich era.

Sławomir Łotysz Zobacz⇒ 2012-21-1-2-253-267
Erazm Jerzmanowski : gazowy baron i jego rola w amerykańskim przemyśle gazowniczym
Erazm Jerzmanowski. Gas baron and his role in the American gas industry.

Andrzej J. Wójcik Zobacz⇒ 2005-14-1-2-227-308
Organizacja władz górniczych i hutniczych Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX wieku
The organization of the authorities of the governmental mining and metallurgical industry in the Kingdom of Poland in the first half of the 19th century.

Andrzej Zieliński Zobacz⇒ 2005-14-1-2-309-329
Samochód dla potrzeb rolnictwa opracowany w Bielsku-Białej
A car for the purposes of farming developed in Bielsko-Biała.