“HISTORY OF HIGHER EDUCATION”

Przemysław Sadłowski See⇒ 2015-24-2-167-178
Jerzy Hickiewicz
100-lecie Politechniki Warszawskiej. Początki Wydziału Elektrycznego
Centenary of the Warsaw Technical University. The beginnings of Electrical Department.

Marcelina Smużewska See⇒ 2013-22-1-2-191-214
Zorganizowane formy aktywności naukowej polskich studentów z perspektywy teorii ruchów społecznych
Organized forms of scientific activity of Polish students from the perspective of the social movement theory.

Patryk Tomaszewski See⇒ 2013-22-1-2-215-230
Ogólnopolski Związek Akademickich Kół Naukowych w latach 1929-1933 – zarys działalności
The Polish National Association of Academic Scientific Circles in 1929-1933 – an outline of activities.

Roman Darowski See⇒ 2012-21-1-2-141-152
Akademia Ignatianum w Krakowie
Ignatianum Academy in Cracow.

Jarosław Jastrzębski See⇒ 2012-21-1-2-353-365
Funkcja profesora tytularnego w państwowych szkołach akademickich II Rzeczypospolitej
The function of titular professor in state academic schools of the 2nd Polish Republic.

Joanna Łapa See⇒ 2011-20-1-237-361
Udział kadry wielkopolskiej w tworzeniu Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku
Share of representatives of Wielkopolska in establishing Faculty of Pharmaceutics at Medical Academy in Gdańsk.

Jastrzębski Jarosław See⇒ 2010-19-1-2-063-081
Habilitacja w państwowym szkolnictwie akademickim II Rzeczypospolitej
“Habilitacja” in state higher education in inter-war Poland.

Małgorzata Śliż See⇒ 2009-18-1-2-065-072
Przyczynek do dziejów studiów hebraistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Lektorat hebrajskiego na Wydziale Filozoficznym (1926-1939)
A contribution to the history of Hebrew studies at the Jagiellonian University in Cracow: a course in the Hebrew language at the Faculty of Philosophy (1926-1939).

Roman Mierzecki See⇒ 2008-17-1-2-121-132
Materiały do tajnego nauczania chemii w latach 1939-1945
Materials on the clandestine teaching of chemistry in the years 1939-1945.

Jerzy Supady See⇒ 2008-17-1-2-133-143
Działalność PPR na rzecz zmiany ideowego oblicza studentów i pracowników Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945-1947
Activities of the PPR (Polish Workers’ Party) aimed at changing the ideological attitudes of students and lecturers at the University of Łódź in the years 1945-1947.

Romualdas Apanavicius See⇒ 2007-16-1-2-165-190
Studia etnologiczne na Litwie w latach 1927-2005
Studies in Ethnology in Lithuania in 1927-2005.

Roman Mierzecki See⇒ 2007-16-1-2-341-352
Budowa wrocławskiego pomnika w latach 1956-1964 ku czci polskich profesorów zamordowanych we Lwowie w 1941 roku
From the History of the Wrocław monument’s build to honour Polish murdered Professors in Lvov in 1941.