“HISTORY OF GEOLOGY”

Zbigniew J. Wójcik See⇒ 2016-25-1-091-107
Doc. dr Krzysztof Jakubowski (1937–2011). Muzealnik.
Dr. Krzysztof Jakubowski (1937–2011). A museologist.

Zbigniew J. Wójcik See⇒ 2015-24-2-195-216
Dr Stanisław Czarniecki (1921-2013). Geolog, historyk nauki, bibliofil i działacz społeczny. Wspomnienia i refleksje
Dr. Stanisław Czarniecki (1921-2013) Geologist, historian of science and a worker for voluntary causes.

Andrzej J. Wójcik See⇒ 2010-19-1-2-345-368
Dzieje rozpoznania kopalin na obszarze dawnego Księstwa Siewierskiego oraz pierwszy opis i mapa geologiczno-górnicza regionu (1806 r.)
The history of identifying minerals on the territory of the former Duchy of Siewierz and the first geological-mining description and map of the region.

Andrzej J. Wójcik See⇒ 2009-18-1-2-331-348
Mapy okręgów górniczych Królestwa Polskiego
Maps of mining districts in the Kingdom of Poland.

Andrzej J. Wójcik See⇒ 2008-17-1-2-087-101
Działalność górnicza i geologiczna Józefa Cieszkowskiego w Okręgu Zachodnim Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX w.
The mining and geological activities of Józef Cieszkowski in the western district of the Kingdom of Poland in the first half of the 19th century.

Andrzej J. Wójcik See⇒ 2006-15-1-2-255-278
Jan Marian Hempel – autor map górniczych i geologicznych Królestwa Polskiego
Jan Marian Hempel – author of geological and mining maps of the Kingdom of Poland