“HISTORY OF ETHNOLOGY”

Romualdas Apanavicius See⇒ 2007-16-1-2-165-190
Studia etnologiczne na Litwie w latach 1927-2005
Studies in Ethnology in Lithuania in 1927-2005.

Michał Pędracki See⇒ 2004-13-1-2-067-097
Sieroszewski, szamanizm i psychologia głębi
Sieroszewski, shamanism and depth psychology.