“HISTORY OF ETHNOGRAPHY”

Anna Trojanowska See⇒ 2007-16-1-2-007-053
Tradycyjne ziołolecznictwo białoruskie w pracy Michała Federowskiego Lud białoruski na Rusi Litewskiej
Traditional Belarussian herbal medicine in Michał Federowski’s study: Lud białoruski na Rusi Litewskiej.

Anna Maria Kielak See⇒ 2007-16-1-2-055-064
Eliza Orzeszkowa – znawczyni sztuki zielarskiej
Eliza Orzeszkowa as a herbalist.

Eugeniusz Tiszczenko See⇒ 2007-16-1-2-065-068
Botaniczna działalność Elizy Orzeszkowej w Grodnie
The botanical activity of Eliza Orzeszkowa in Grodno.

Elżbieta Szot-Radziszewska See⇒ 2007-16-1-2-069-107
Lecznictwo ludowe Ukraińców na przełomie XIX i XX wieku
Folk medicine in Ukraine at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries.