“HISTORY OF EDUCATION”

Marek Rutkowski See⇒ 2015-24-2-023-040
Warunki wstępowania i nauki polskiej młodzieży w petersburskim pułku szlacheckim / Rosyjskich Wojennych Zakładach Naukowych w latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku
The conditions of joining and training at St Petersburg gentry regiment/Russian military scientific units of the Polish youth until mid-1840s.

Krzysztof Jastrzębski See⇒ 2011-20-2-051-061
Pijarska szkoła rzemieślnicza w Opolu Lubelskim – pomyłka badaczy
The Piars’ craft school in Opole Lubelskie – the researchers’ mistake.

Józef Świeboda See⇒ 2010-19-1-2-203-272
Szkolnictwo handlowe w Galicji
Commercial education in Galicja.

Jarosław Kurkowski See⇒ 2009-18-1-2-007-050
Między Wschodem a Zachodem. Bernard Syruć (Siruć), 1731-1784
Between the East and West. Bernard Syruć (Siruć), 1731-1784.

Jarosław Kurkowski See⇒ 2006-15-1-2-089-157
Z dziejów polskiego edytorstwa źródeł historycznych. Maciej Dogiel (1715-1760)
From the history of Polish publishing of historical sources. Maciej Dogiel (1715-1760).

Ryszard Mączyński See⇒ 2004-13-1-2-025-065
Edukacja z zakresu sztuk plastycznych w warszawskich szkołach pijarów (1740-1833)
Fine-arts education in the Piarist schools of Warsaw (1740-1833)