HISTORY OF CHEMISTRY

Ignacy Z. Siemion, Barbara Latko Zobacz⇒ 2015-24-2-007-022
Hrabiego Michała Jana Borcha analizy wód mineralnych Sycylii
Analysis of mineral waters in Sicily performed by the count Michał Jan Borch.

Roman Mierzecki Zobacz⇒ 2015-24-1-085-129
Chemia w lwowskich uczelniach 1772-1945
Chemistry in Lviv universities 1772-1945.

Jan Jerzy Bekier Zobacz⇒ 2015-24-1-149-164
Opowieść o moim Ojcu – profesorze Edwardzie Bekierze
The story about my Father, professor Edward Bekier.

Roman Mierzecki Zobacz⇒ 2013-22-1-2-241-246
West omyłką Jędrzeja Śniadeckiego
Vestium – a mistake of Andrew (Jędrzej) Śniadecki.

Roman Edmund Sioda Zobacz⇒ 2012-21-1-2-203-226
„Odkrycie” vestium/rutenu
The discovery of Vestium/Ruten.

Roman Mierzecki Zobacz⇒ 2011-20-1-007-018
Pierwszy komunikat o odkryciu polonu zredagowany i własnoręcznie napisany przez Marię Skłodowską-Curie
The first statement about discovery of Polonium formulated and written in Maria Skłodowska-Curie’s own hand.

Michalina Dąbkowska Zobacz⇒ 2011-20-1-019-236
Chemicy sami o sobie w 1957 roku
The chemists about themselves in 1957.

Anna Trojanowska Zobacz⇒ 2009-18-1-2-073-110
Rozważania nad pożywnością pokarmów w polskich publikacjach naukowych od 1800 r. do odkryć Justusa von Liebiga
Reflections on the nutritional value of foods in Polish scientific publications, from 1800 until the discoveries by Justus von Liebig.

Marcin Dolecki Zobacz⇒ 2007-16-1-2-139-163
Problematyka fizykochemiczna poruszana na łamach „Chemika Polskiego”
Physico-chemical topics discussed in the journal “Chemik Polski”.

Roman Mierzecki Zobacz⇒ 2006-15-1-2-309-367
Badania fizykochemiczne w Polsce po roku 1945
Polish physico-chemical studies after 1945.

Halina Lichocka Zobacz⇒ 2004-13-1-2-113-121
Historia pierwiastka narkotycznego
The history of the narcotic element.

Roman Mierzecki Zobacz⇒ 2004-13-1-2-123-183
Robert Boyle jako powątpiewający alchemik
Robert Boyle as a sceptical alchemist