“HISTORY OF BOTANY”

Ignacy Z. Siemion, Barbara Latko See⇒ 2013-22-1-2-007-037
Michała Jana Borcha rozprawa o truflach piemonckich
Michał Jan Borch (1753-1811) and his work on truffles of Piedmont.

Andrzej Bednarczyk See⇒ 2013-22-1-2-067-125
Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829). Minerały, istoty żywe i łącząca je koncepcja chemiczna
Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829). Minerals, living beings and the chemical conception as their binding element.

Karolina Targosz See⇒ 2005-14-1-2-007-084
Jacob Breynius „botanicus celeberrimus” (1637-1697). Życie, powiązania międzynarodowe, dzieła i ich recepcja
Jacob Breynius “botanicus celeberrimus” (1637-1697). His life, international ties, works and their reception.

Bogdan Lisiak See⇒ 2005-14-1-2-085-097
Współpraca Adama Adamandego Kochańskiego z Janem Heweliuszem
Collaboration of Adam Adamandy Kochański with Jan Heweliusz.