“HISTORY OF ASTRONOMY”

Krzysztof Maślanka See⇒ 2016-25-1-043-062
Konrad Rudnicki (1926–2013) – kilka wspomnień.
Konrad Rudnicki (1926–2013) – a reminiscence.

Bronisław Średniawa, Zofia Pawlikowska-Brożek See⇒ 2005-14-1-2-099-125
Polskie podręczniki historii fizyki, astronomii i matematyki
Polish textbooks of the history of physics, astronomy and mathematics.

Józef Hurwic See⇒ 2004-13-1-2-303-310
Włodzimierz Zonn (1905-1975). Astronom i utalentowany publicysta naukowy
Włodzimierz Zonn (1905-1975). Astronomer and talented science writer