“HISTORY OF ARCHITECTURE”

Michał Pszczółkowski See⇒ 2013-22-1-2-167-190
Architektura szkół wyższych w rozwoju historycznym
The architecture of colleges in historical development (until 1939).

Ryszard Mączyński See⇒ 2006-15-1-2-007-088
Architekt Komisji Edukacji Narodowej. Nadzór nad budynkami szkół w latach 1777-1793
Architect of the Committee for National Education. Supervision of school buildings in the years 1777-1793