“HISTORY OF ARCHAEOLOGY”

Adrianna Szczerba See⇒ 2015-24-1-007-044
Z dziejów polskiej archeologii. Fałszywe zabytki runicznego pisma słowiańskiego
From the history of Polish archaeology. Counterfeit relics of Slavonic runic writing.

Maria Magdalena Blombergowa See⇒ 2015-24-1-045-084
Państwowe Grono Konserwatorów Zabytków przedhistorycznych: ważny etap starań o opiekę nad zabytkami archeologicznymi
The National Circle of Conservators of Prehistoric Monuments: an important stage in endeavours to take care of archaeological monuments.

Jakub Linetty See⇒ 2014-23-2-007-053
Badania archeologiczne i historyczne księdza Ignacego Polkowskiego (1833-1888) w Wielkopolsce
Archaeological and historical researches by Father Ignacy Polkowski (1833-1888) in Wielkopolska.

Adrianna Szczerba See⇒ 2013-22-1-2-147-166
Rola rosyjskich zjazdów archeologicznych w dyskusji nad ochroną zabytków w Imperium Rosyjskim w XIX i na przełomie XIX i XX wieku
The role of Russian archaeological conferences in the discussion on the protection of monuments in the Russian Empire in the 19th and at the turn of 19th and 20th centuries.

Adrianna Szczerba See⇒ 2012-21-1-2-123-139
Prawno-administracyjna ochrona zabytków archeologicznych w Królestwie Polskim
Legal and administrational protection of archaeological sites in the Kingdom of Poland.

Adrianna Szczerba See⇒ 2010-19-1-2-007-021
Rola Carskiej Komisji Archeologicznej w ochronie zabytków archeologicznych na terenie Imperium Rosyjskiego
The role of the Imperial Archaeological Commission in the protection of archaeological sites and findings on the territory of the Russian Empire.

Konrad J. Jędrzejczyk See⇒ 2009-18-1-2-051-064
Działalność archeologiczna Komisji Fizjograficznej (Polskiego) Towarzystwa Krajoznawczego w latach 1911-1918
Archaeological research by the Physiographic Committee of the (Polskie) Towarzystwo Krajoznawcze [(Polish) Tourist Society] (1911-1918).

Maria Magdalena Blombergowa See⇒ 2008-17-1-2-071-085
Jan Kazimierz Zawisza – badacz, społecznik i dobroczyńca
Jan Kazimierz Zawisza – scholar, social activist and philanthropist.

Adrianna Szczerba See⇒ 2007-16-1-2-109-127
Podróże krajoznawcze Ludwika Kondratowicza (Władysława Syrokomli)
The touring journeys of Ludwik Kondratowicz (Władysław Syrokomla).

Maria Magdalena Blombergowa See⇒ 2006-15-1-2-279-292
Archeologa Jana Bartysa pamiętnik z Kozielska
Diary of the archeologist Jan Bartys from the prisoners of war camp at Kozielsk.

Maria Magdalena Blombergowa See⇒ 2005-14-1-2-217-226
Badania archeologiczne Polaków na Podolu prowadzone w XIX i na początku XX wieku.
Archeological research by Poles in the region of Podolia (Podole) in the 19th and the beginning of the 20th centuries.