“HEVELIUS JOHANNES”

Maciej Jasiński Zobacz⇒ 2014-23-1-069-122
Krytyka perypatetyckich poglądów kosmologicznych w Selenografii Heweliusza
Criticism of peripatetic cosmological views in Selenographia by Johannes Hevelius.

Bogdan Lisiak Zobacz⇒ 2005-14-1-2-085-097
Współpraca Adama Adamandego Kochańskiego z Janem Heweliuszem
Collaboration of Adam Adamandy Kochański with Jan Heweliusz.