“ASSOCIATION OF POLISH ELECTRICAL ENGINEERS”

Przemysław Sadłowski, Jerzy Hickiewicz See⇒ 2014-23-1-183-194
Mieczysław Pożaryski (1875-1945), pierwszy prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Mieczysław Pożaryski (1875-1945), the first President of the Association of Polish Electrical Engineers.

Przemysław Sadłowski, Jerzy Hickiewicz See⇒ 2014-23-2-209-223
Stanisław Odrowąż-Wysocki (1876-1931)
Stanisław Odrowąż-Wysocki (1876-1931).