Rada naukowa

prof. dr Magdolna Hargittai, członek Węgierskiej Akademii Nauk oraz Academia Europaea w Londynie (Uniwersytet w Budapeszcie)
prof. dr Ernst Homburg (Uniwersytet w Maastricht)
prof. dr hab. Roman Mierzecki (em. Uniwersytet Warszawski)
prof. dr Soňa Štrbáňowá (Czeska Akademia Nauk, Instytut Historii, Praha)
prof. dr hab. med. Jerzy Supady (em. Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
prof. dr hab. Józef Szudy, członek Polskiej Akademii Nauk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk (Instytut Historii Nauki PAN)
prof. dr hab. Zbigniew Wójcik (em. Muzeum Ziemi w Warszawie)
prof. dr hab. Leszek Zasztowt (Uniwersytet Warszawski)